Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Акмеологічна цінність особистості (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему Акмеологічна цінність особистості У вітчизняній психології проблема періоду зрілості особистості вперше була досить чітко сформульована в 1928 р. М.М. Рибніковим. Саме він запровадив до наукового вжитку термін акмеологія. Це назва науки про період розквіту життєвих сил людини (від. гр. akme – вершина, вістря, означає вищу ступінь чого-небудь, що квітне, розквітає). Вона сформувалась на перетині природничих та гуманітарних дисциплін. Акмеологія, за О.О. Бодалєвим, – наука, яка виникла на перетині природничих, суспільних, гуманітарних і технічних дисциплін, вона вивчає феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості, особливо при досягненні нею найбільш високого рівня в цьому розвитку. Активно цю проблему досліджують В. Онищенко, І. Васильєв. О.О. Бодалєв та Л.О. Рудкевич вважають, що час виходу на рівень акме людини як індивіда, як особистості і як суб’єкта творчої діяльності дуже часто не збігається, тому можна говорити лише про відносний збіг. Поняття ”акме” є одним з головних в акмеології. І хоча термін ”акме” все частіше використовується, він витлумачується неоднозначно. В одних випадках автори, говорячи про акме, мають на увазі здоров’я людини або пік у розвитку її як особистості, або пік, коли людина як суб’єкт, займаючись якоюсь діяльністю, домоглася в ній найвищих результатів. Інші автори, використовуючи поняття ”акме” у проведених ними дослідженнях, не обмежуючись припущеннями про досягнення людиною вершини в розвитку як індивіда, особистості або суб’єкта, спираються лише на зовнішні свідчення про вихід її на рівень піків у реалізації своїх іпостасей. Вони прагнуть виявити й описати внутрішню сутнісну симптоматику явища акме, зовнішні форми об’єктування. І, нарешті, М.М. Рибніков та Б.Г. Ананьєв включають термін ”акме” у назву розділу психології розвитку, який виявляє феноменологію, закономірності і механізми розвитку людини на етапі її дорослості. Називаючи цей розділ психології розвитку акмеологією, вони в такий спосіб наполегливо підкреслюють, що саме на стадії дорослості людина, яка нормально формувалася на попередніх стадіях онтогенезу, звичайно виявляє себе як зрілий індивід, багата своїми зв’язками з дійсністю особистість і активний діяч – професіонал. А вершини, на які піднімається у своєму індивідуальному, особистісному і суб’єктивному розвитку доросла людина, представники цієї наукової школи звичайно називають кульмінаціями або іноді оптимумами. Найбільш значним теоретичним внеском у розвиток теорії життєвого шляху, пов’язаним з ім’ям С.Л. Рубінштейна, було розуміння ролі особистості як активної діяльної сили, суб’єкта, що творить своє життя. С.Л. Рубінштейн констатував, що тільки ”у творчості твориться і сам творець. Є тільки один шлях для створення великої особистості: велика праця над великим твором”. І дійсно, яку б сферу діяльності ми не взяли, люди, які найбільш яскраво її представляють, прославили, неординарними створіннями себе не вважали, й одночасно вони, як правило, були особистостями з великої букви. За С. Рубінштейном, кожний попередній етап розвитку особистості готує наcтyпний. Він також зробив припущення про існування поворoтниx етапів у житті людини, які починаються з прийняття рішень, що зумовлюють подaльше розгортaння життєвогo шляху на більш-менш тривалий період. Саме ці поворотні eтaпи С. Рубінштейн позначав терміном ”події життя”. Г. Данилова розробила дієву акмеологічну модель професіоналізму педагога, у якій органічно поєднані її складові: 1) компетентність (досконала); 2) особистісна орієнтація (досконала); 3) морально-духовна культура; 4) акмеологічна професійна позиція педагога. У свою чергу Ш. Бюлер визначила чотири типи

Скачати безкоштовно цей реферат: "Акмеологічна цінність особистості (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання