Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Академічне професійне навчання на народних інструментах: тенденції та перспективи розвитку (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Академічне професійне навчання на народних інструментах: тенденції та перспективи розвитку Питання особливостей становлення і розвитку професійного навчання на народних інструментах в Україні були і залишаються об’єктом досліджень вітчизняних учених. Так, низка праць М. Давидова присвячена висвітленню проблем розвитку професійної підготовки фахівців народно-інструментального мистецтва, деякі відомості щодо навчання на народних інструментах також містяться у розвідках Є. Бортника, Д. Грудіної, М. Даньшева, Р. Ескіної, Ю. Лошкова. Однак, попри значимість доробку вчених, у вітчизняному мистецтвознавстві відчутно бракує досліджень, присвячених історичному розвитку академічного професійного навчання на народних інструментах. Відтак, метою даної доповіді є визначення тенденцій та перспектив розвитку академічного професійного навчання на народних інструментах на сучасному етапі. У період становлення незалежності України спостерігається значна активізація розвитку національної музичної освіти загалом і професійного навчання на народних інструментах зокрема. Це значною мірою пов’язано із радикальними змінами і новими тенденціями в розвитку музичної культури України. Зокрема, відбувається переорієнтація музично-культурної політики на відродження основ національної свідомості, духовності, гуманізму. Слід відзначити, що на сьогоднішній день в Україні існує п’ять оригінальних, самобутніх шкіл народно-інструментального мистецтва, до них належать Харківська, Київська, Одеська, Львівська та Донецька школи. Витоки Харківської школи народно-інструментального мистецтва сягають 1920-х рр. Діяльність її пов’язана з іменами відомих культурно-громадських діячів, музикантів В. Комаренка і Г. Хоткевича. У 1926 р. у Харківському музично-драматичному інституті було організовано кафедру народних інструментів, де закладалися підвалини професійної підготовки виконавців на народних інструментах [1, c. 202–203]. До того ж, Г. Хоткевичу належить роль засновника професійної школи бандурного мистецтва. Митцем була розроблена комплексна програма викладання гри на бандурі, що поєднувала детальне пізнання історико-теоретичних, технічних, репертуарних, художніх та педагогічних аспектів. Київська школа народно-інструментального мистецтва заснована видатним педагогом і музикантом М. Гелісом у 1930-х рр. Він був організатором і першим викладачем класу народних інструментів (а згодом – кафедри) Київської консерваторії. Митець, вивчаючи різні методики, виконавські стилі, інтерпретації музичних творів провідними музикантами свого часу, відбираючи все корисне і доцільне та на основі власного педагогічного досвіду розробив методику навчання грі на народних інструментах. Історія Одеської школи гри на народних інструментах бере початок у 1930-х рр. У цей час у Робочій консерваторії було відкрито відділ народних інструментів, де існували класи баяна, домри, диригування, оркестровий клас. У 1945 р. в Одеському музичному училищі, а в 1949 р. – в Одеській консерваторії було відкрито відділи народних інструментів. Фундатором кафедри народних інструментів Одеської консерваторії була музикант широкої ерудиції, диригент і теоретик В. Базилевич, яка вела класи баяна, ансамблю, диригування. Програми кафедри були спрямовані на підготовку фахівців широкого профілю: виконавців, диригентів, педагогів, інструментознавців, методистів. Львівська школа народно-інструментального мистецтва започаткована у 1946 р., коли у Львівській державній консерваторії було відкрито класи народних інструментів, зокрема акордеона, баяна та домри. Очолив відділ народних інструментів відомий в Україні музикант, випускник Київської консерваторії Г. Казаков. Під його керівництвом встановлюються зв’язки з педагогами суміжних інструментальних кафедр, створюються навчальні плани, програми викладання гри на народних інструментах, організовується оркестр [2, c. 134]. Донецька школа гри на народних інструментах виникла у середині 1960-х рр. Саме в цей період у Донецькій консерваторії було засновано кафедру народних інструментів, де навчали грі на домрі, балалайці, баяні, існував оркестровий клас. Очолив кафедру відомий композитор і

Скачати безкоштовно цей реферат: "Академічне професійне навчання на народних інструментах: тенденції та перспективи розвитку (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання