Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план. Хоча питання адаптації не є новим, але за умов швидкого зростання ритму і темпу життя, що спричинює підвищення вимог до людини як члена суспільства загалом і як творчої, активної особистості зокрема, дослідження процесу адаптації набуває актуальності. Ця проблема є суттєвою і для освітніх установ, які вимушені реагувати на зміни, оскільки працюють із підростаючим поколінням, найбільш відкритим для усього нового. Освітні процеси мають бути спрямовані на забезпечення гармонійного розвитку дитини, вважати її активним суб’єктом життєдіяльності з певним соціальним досвідом комфортного існування в соціумі [4; 7]. Вивчення психологічних особливостей адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчих колективах дає змогу поглибити знання про структуру, фази, механізми процесу адаптації, отримати нові дані для створення умов, що позитивно вплинуть на успішність процесу адаптації до шкільного, позашкільного навчання й узагалі сприятимуть адаптації дитини в суспільстві. “Опанування наукою життя – основна потреба маленької дитини, яку вона прагне задовольнити. Це вимагає від неї вміння не лише виживати за швидкоплинних умов оточуючого середовища, а й жити в повну силу, реалізувати свій потенціал, досягати злагоди з довкіллям, знаходити своє домірне місце в суперечливому світі” [4, c.5]. Важливою сферою для прояву самоактивності, а водночас і для особистісного самовизначення дитини виступає позашкільна діяльність, спрямована на забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, на здобуття дітьми додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, а також сприяє їх інтелектуальному розвитку [8, с.121-126]. Треба зазначити, що позашкільні заклади, які діти відвідують у вільний від навчання в школі час, також є закладами освіти й мають спільні мету й завдання, а саме: мають сприяти різнобічному розкриттю творчого потенціалу зростаючої особистості, формуванню її базових психологічних якостей, створенню умов для повноцінного самовираження дитини. Саме тому для формування активної особистості необхідно створювати певні умови не тільки в школі, а й у позашкільний час у різноманітних творчих колективах: хореографічних, театральних, музичних, образотворчих тощо. У сучасній педагогіці і психології діяльність цього напряму називають позашкільною. Незважаючи на значні потенційні можливості позашкільної діяльності, ця діяльність поки що не стала об’єктом належної уваги науковців. Не були предметом психологічного дослідження, зокрема, питання адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчих колективах, які забезпечують діяльність цього напряму. Майже не зверталась увага на визначення психологічних особливостей адаптації дітей молодшого шкільного віку у творчих колективах. Ми вважаємо, що саме адаптація є важливим чинником подальшої зацікавленості дитини в обраній нею справі. Від того, як дитина сприйматиме колектив, вимоги керівника, труднощі, які виникають в оволодінні певною діяльністю, тобто від рівня адаптації, багато в чому залежать самопочуття дитини, рівень професійних досягнень, самореалізація дитини в творчості. Взагалі адаптацію в творчому колективі можна розглядати як складову частину загальної адаптації дитини в суспільстві. Адже адаптаційні процеси, починаючи з дитинства, займають більшу частину людського суспільного життя. Успішність процесу адаптації, який приводить до комфортного існування людини в суспільстві, передбачає формування в дитини готовності до виконання необхідних функцій та прийняття соціальних ролей у групі, колективі, суспільстві, вміння пристосовуватися до життя та адекватно поводитися в нових соціальних умовах. Виходячи з актуальності

Скачати безкоштовно цей реферат: "Адаптація дітей молодшого шкільного віку у творчому колективі та критерії її визначення (реферат)"


Інші реферати в категорії: Педагогіка, виховання