Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Свiтовi сiльське господарство та торгiвля (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Свiтовi сiльське господарство та торгiвля gdæ[ª gd> ã господарського виробництва. Бiльше того, враховуючи визначальне значення сiльського господарства в багатьох країнах, що розвиваються, попит на продукти харчування часто обмежується спроможнiстю селян продати свою продукцiю, оскiльки доход вiд продажу одних продуктiв використовується на придбання iнших продуктiв харчування. Оскiльки економiчнi можливостi в мiстах значно ширші i бiльший відсоток працюючих жiнок у мiстах, тут зростає попит на харчовi продукти швидкого приготування. Вплив урбанiзацiї на структуру харчування є рiзним у рiзних країнах. У бiдних країнах урбанiзацiя може спочатку вести до переходу вiд споживання таких продуктiв, як рис i кассава, до зерна i готових продуктiв. Наприклад, данi ФАО (Органiзацiя ООН iз продовольства i сiльського господарства. — Прим. ред.) за 1970 та 1980 роки вказують на суттєве зростання споживання пшеницi в мiстах Китаю та Iндiї i одночасне скорочення споживання iнших зернових i рису. Бiльше того, в сiльськiй мiсцевостi споживання пшеницi також дещо зросло, тодi як споживання рису залишилося незмiнним. Iз подальшим зростанням доходiв населення витрати на продукти харчування можуть також зрости i “зсунутися” вiд крупів домашнього приготування в бiк дорогих i поживних продуктiв, таких як м’ясо, фрукти та овочi. Як спостерігається у чималій кількості багатших країн, цiнування часу в сiм’ях з двома працюючими привело до зростання попиту на бiльш дорогi продукти та напiвфабрикати. Крiм того, попит на високоякiснi продукти та турбота про здорову та безпечну їжу суттєво змiнили характер харчування в цих країнах. Наприклад, частково через турботу про здоров’я та через вiдносно невисокі цiни частка м’яса птицi в рацiонi американцiв зросла з 21 до 38% протягом 1970—2000 рокiв, тодi як частка iнших видiв м’яса скоротилася за цей час з 79 до 62%. Аналогiчно споживання фруктiв i овочiв на душу населення в США протягом 1977—1999 рокiв зросло на 25%. Зростання мiського населення в майбутньому матиме особливо важливе значення для країн, що розвиваються. У 1960 роцi на розвиненi країни припадала приблизно третина мiського населення. Однак уже у 1968 роцi на мiське населення розвинених країн припадало лише 20% загального населення мiст у свiтi (3,4 млрд). Якщо населення зростатиме такими ж темпами, як i в 90-х роках, мiське населення в країнах, що розвиваються, може до 2020 року подвоїтися (до 4 млрд осiб). Через це вплив змiн структури харчування в майбутньому, пов’язаний з процесами урбанiзацiї, буде найбiльш виразним у цих країнах. Попит на високоякiсне i безпечне продовольство Зростаючi добробут i рiвень освiти споживачiв у розвинених країнах змiнюють їхнi уподобання щодо продуктiв харчування, а стандарти якостi та безпека продуктiв харчування зростають iз збагаченням народу. Країни рiзняться у ставленнi до ризикiв, пов’язаних iз хвороботворними органiзмами, залежно вiд доступу до наукових досягнень. Вiдповiдно, багатшi країни, якi мають доступ до бiльших обсягiв iнформацiї щодо ризикiв, пов’язаних iз харчуванням, намагаються запровадити бiльш жорсткi стандарти безпеки стосовно як вiтчизняного, так i iмпортованого, продовольства. Бiднi ж країни в першу чергу переймаються питаннями достатностi продовольства. Широкомасштабнi випадки захворювань, пов’язаних із харчуванням, суттєво збiльшили увагу до безпеки продуктiв харчування, що привело до довготермiнових змiн у вподобаннях споживачiв i структурi попиту в деяких розвинених країнах. Наприклад, нещодавнi спалахи в Європi губчастої енцефалопатiї корiв (ГЕК), вiдомої як “коров’ячий сказ”, призвели

Скачати безкоштовно цей реферат: "Свiтовi сiльське господарство та торгiвля (реферат)"


Інші реферати в категорії: Організація виробництва