Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Бактеризація посівного матеріалу бобових (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Бактеризація посівного матеріалу бобових “Хоч би яким високим було виробництво мінеральних добрив, не варто й думати, що “азотне питання” можна вирішити лише за допомогою хімічної промисловості. Значною мірою, воно повинно бути вирішене за допомогою азотозбирачів, тобто біологічним способом” (Д. М. Прянішніков). Серед застосовуваних засобів хімізації сільськогосподарського виробництва провідну роль відіграють мінеральні добрива. Однак надлишкове їх використання призводить до відчутного погіршення стану довкілля, яке супроводжується підвищенням кислотності грунтів, порушенням співвідношення різних елементів живлення: калію, кальцію, заліза, магнію та ін. При цьому збільшується рухомість важких металів у грунтовому розчині і, як наслідок, посилюється небажана засвоюваність їх вирощуваними культурами. Особливу небезпеку являє накопичення в грунті та в рослинній продукції надлишкової кількості нітратів, які здатні викликати в організмі людини утворення канцерогенних нітрозосполук. До того ж, вартість мінеральних добрив постійно зростає, і вони стають фінансово не доступними. Рослини на полях України здебільшого, образно кажучи, голодують. Тому, не замість основних мінеральних добрив, а як суттєвий до них додаток ми пропонуємо звернути серйозну увагу на використання окремих елементів сучасних високих технологій, а саме: - регуляторів росту; - мікродобрив; - бактеріальних добрив. У зв’язку з цим все більшого значення набувають науково-технічні розробки, спрямовані на пошуки альтернативних засобів, завдяки яким, без зниження досягнутого рівня сільськогосподарського виробництва, можна зменшити його собівартість та шкідливе навантаження на навколишнє середовище й досягти екологічної чистоти продукції. З-поміж основних елементів живлення рослин одне з чільних місць займає азот. Невичерпним його джерелом є атмосфера, 78% складу якої належить саме цьому елементові. Достатньо сказати, що в повітрі над 1 га земної поверхні міститься понад 80 тис. т молекулярного азоту. Проте ні люди, ні тварини, ні більшість рослин не здатні його засвоювати в такій формі. Для задоволення потреби рослин у цьому елементі живлення їх слід забезпечувати хімічними сполуками азоту, тобто органічними та мінеральними добривами. Оскільки для створення мінеральних азотних добрив потрібні величезні обсяги високовартісних і дефіцитних енергоресурсів, виробництво цих туків останніми роками скоротилося, а їхня ціна є досить високою. Тому актуальною стала потреба пошуку альтернативних способів ведення аграрного виробництва, яке базувалося б на застосуванні економічно виправданих і екологічно безпечних систем внесення в грунт добрив та орієнтуванні його на біологічну основу. Іншим шляхом надходження азоту в кругообіг у природі є його біологічна фіксація з повітря і перетворення в сполуки, здатні легко засвоюватися живими організмами. Властивість зв’язувати молекулярний азот у легкозасвоювані форми притаманна низці грунтових мікроорганізмів, насамперед бульбочковим бактеріям, що селяться на корінні бобових рослин, ініціюють утворення кореневих бульбочок, після чого між рослиною і бактеріями виникає симбіоз: бактерії зв’язують молекулярний азот і передають його рослині, яка, своєю чергою, забезпечує решту іншими поживними речовинами. Про значущість процесу біологічного зв’язування азоту повітря свідчить те, що в світовій практиці сільського господарства щорічно вносять у грунт з мінеральними добривами 35 млн т азоту, тоді як за цей самий час рослини поглинають його близько 75 млн т. Різниця між цими кількостями покривається за рахунок діяльності мікробів-азотфіксаторів. Звертаємо вашу увагу на те, що потреба сільського господарства США в азоті на 69% забезпечується саме за рахунок біологічного азоту та органічних добрив і тільки на 31% за рахунок мінеральних добрив. j Найважливішим резервом подолання дефіциту

Скачати безкоштовно цей реферат: "Бактеризація посівного матеріалу бобових (реферат)"


Інші реферати в категорії: Організація виробництва