Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Амарант в iнтенсифiкацiї кормовиробництва (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Амарант в iнтенсифiкацiї кормовиробництва ␃ᄁ„怀„愀Ĥ摧泥†ऀйого цiннiсть та смаковi якостi. Hасiння амаранту за смаком нагадує горiхи. За годiвлi насiнням амаранту у птицi значно збiльшується вихiд яєць, спостерiгається iнтенсивний рiст молодняку. Олiя, яку одержують iз зерна, характеризується лiкувальними властивостями. В останнi роки вченi виявили в насiннi амаранту дуже цiнну бiологiчно активну речовину — сквален. До недавнього часу сквален одержували виключно з жиру печiнки акул. Доведено, що сквален характеризується сильним лiкувальним ефектом. За вживання насiння амаранту, в якому мiститься сквален, полiпшується стан здоров’я, пiдвищується опiрнiсть органiзму до рiзного роду захворювань, радiозахисна активнiсть, виводяться радiонуклiди. Олiя, добута з насiння амаранту, з успiхом використовується при хворобах шлунку, променевих ураженнях шкiри, рiзного роду опiках, пролежнях, екземi, променевiй терапiї раку. Заслуговують уваги ефективне лiкування насiнням атеросклерозу, цукрового дiабету i попередження ракових захворювань. Лiкувальними властивостями характеризується вся рослина. Таким чином, висока пристосованiсть до рiзних грунтово-клiматичних умов, посухостiйкiсть, висока врожайнiсть зеленої маси i насiння, здатнiсть до швидкого вiдростання пiсля скошування або випасання — все це дає змогу швидко збiльшити посiви амаранту, сприяє швидкому впровадженню в сiльськогосподарське виробництво як однiєї з найбільш цiнних кормових культур. Високий урожай культури забезпечують тiльки умови високого рiвня культури землеробства, виконання агротехнiчних вимог у всiх ланках технологiї вирощування, правильне розмiщення культури на полях сiвозмiни, своєчасне i якiсне виконання технологiчних операцiй обробiтку грунту, удобрення, пiдготовка насiння, своєчасний висiв. Амарант вирощують у кормових i польових, прифермських сiвозмiнах, а також поза ними на вивiдних полях. Кращими попередниками для амаранту є: просапнi культури — картопля, кукурудза, кормовi коренеплоди, озимі пшениця та жито, ярi зерновi (серед останнiх найкращий — ячмiнь), овочевi культури, пiсляукiснi та пiсляжнивнi посiви кормових культур. Власне, попередниками можуть бути рiзнi культури, але кращi тi, якi рано звiльняють площi. Hасiння амаранту дуже дрiбне. Маса 1000 насiнин становить 0,5–0,6 г. Дрiбне насiння i повiльний рiст рослин у перший перiод пiсля сiвби, чутливiсть до засмiчення бур’янами вимагають ретельної пiдготовки грунту. Готуючи грунт пiд амарант, потрiбно досягти такого стану, щоб забезпечити максимальне збереження вологи, знищити якомога бiльше бур’янiв, створити сприятливi умови для якiсної сiвби, дружного проростання насiння та розвитку рослин, особливо на початку вегетацiї. Обробiток грунту пiд амарант починають з лущення стернi пiсля стерньових попередникiв на глибину 10–12 см, за потреби лущення повторюють. Цей захiд забезпечує боротьбу з бур’янами, збереження вологи грунту, полiпшує умови проведення оранки. Hа зяб орють плугом з передплужником на глибину орного шару залежно вiд типу грунту. Передпосiвна весняна пiдготовка грунту починається з ранньовесняного закриття вологи боронуванням. Для бiльш повного знищення бур’янiв перед сiвбою грунт культивують на глибину 6–8 см. Оскільки насiння дуже дрiбне, а під час сiвби воно загортається на глибину не бiльше 0,5–1 см, важливою операцiєю є ретельне вирiвнювання поверхнi грунту. Тому перед висiванням поле потрiбно вирiвняти за допомогою шлейф-волокуш. Під час сiвби амаранту необхiдно забезпечити загортання насiння на однакову глибину з метою одержання дружних сходiв. Для цього перед сiвбою i пiсля неї коткують грунт котками. Культура амаранту формує високу врожайнiсть, тому вона вимоглива до удобрення. Для одержання високих урожаїв потрiбно пiд оранку вносити 20–30 т/га гною, а перед посiвом мiнеральнi добрива: азоту 45–60, фосфору 60, калiю 90 кг/га. У технологiї вирощування амаранту

Скачати безкоштовно цей реферат: "Амарант в iнтенсифiкацiї кормовиробництва (реферат)"


Інші реферати в категорії: Організація виробництва