Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах (курсова) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КУРСОВА РОБОТА з образотворчого мистецтва Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах ПЛАН І. Предмет трудового навчання у системі інших предметів початкової школи. ІІ. Вишивання міні вишивки на уроках предметів трудового навчання у початкових класах. Вишивка – один із видів декоративно-прикладного мистецтва. Особливості гуцульської міні вишивки. Підготовка до вишивання: а) перенесення рисунка на тканину; б) робоче місце вишивальниці; в) інструменти та приладдя для вишивання. Види швів міні-вишивки хрестом. Особливості роботи вчителя з учнями під час вивчення тем з міні вишивання хрестиком у початкових класах. ІІІ. Значення вивчення тем з міні вишивання хрестом на уроках трудового навчання у початкових класах. I. Предмет трудового навчання у системі інших предметів початкової школи. Демократизація суспільства, Вільний розвиток особистості по-новому ставлять питання про якість перебудови навчально-виховного процесу, створення цілісної системи змісту освіти, реалізації в педагогічному процесі принципу гуманізації. Нова методологія виховання ґрунтується на гуманістичних цінностях і спрямована на підвищення моральності суспільства. Це вимагає від педагогічної науки нових виховних систем, здатних готувати громадян з високими почуттями відповідальності й обов’язку, свідомою дисципліною, безкорисливим внесенням особистого потенціалу на благо розбудови Української держави. Потрібна розробка нових підходів до обґрунтування наукових засад морального, трудового, естетичного, фізичного і родинного виховання для здійснення широкої програми оздоровлення суспільства. Одним із напрямів такого оздоровлення є трудове виховання молоді і підготовка її до самостійного життя та праці в сучасних умовах школи. Найважливішим аспектом цієї проблеми є праця як засіб всебічного і гармонійного розвитку особистості, як основа виховання громадянськості, умова розумового, фізичного та естетичного становлення особистості. Праця задіює учнів у складній системі суспільних відносин, формує морально-ціннісні орієнтації. “Праця як виховний засіб можлива лише як частина загальної системи”, – писав А.С. Макаренко. Трудове виховання починається з І класу і органічно зливається з навчальним процесом, з усім життям колективу. В трудовій діяльності відшліфовуються світоглядні позиції школярів, у праці формується особистість людини як творця, який діє в ім’я гуманних ідеалів суспільства. Важливе місце серед навчальних дисциплін у початкових класах займає трудове навчання, на яке за навчальним планом відводиться 1 год. на тиждень (34 год. на навчальний рік). Трудове навчання у початкових класах є важливою ланкою в єдиній системі навчання, виховання й розвитку учнів і має визначені певні цілі: повідомлення початкових відомостей про різні галузі виробництва, матеріали, інструменти, приладдя, які часто зустрічаються; формування трудових умінь і навичок, прищеплення елементів трудової культури; виховання працелюбності, старанності, охайності. Програмовий матеріал розподілений у певній послідовності з урахуванням поступового розвитку учнів відповідно до їхніх вікових особливостей і досвіду, нагромадженого на уроках трудового навчання. У зв’язку з цим співвідношення видів навчальної роботи протягом усього навчального курсу змінюється. У процесі трудового навчання школярі отримують відомості з графічної грамоти, оволодівають комплексами знань, умінь і навичок обробки різних матеріалів, вчаться планувати роботу, правильно розташовувати на робочих місцях матеріали і інструменти, виконують розмітку деталей виробів за допомогою креслярських інструментів, вчаться читати прості креслення, технологічні карти. Учні обробляють папір, тканину, пластилін, природні матеріали, метали, працюють з конструкторами. Вивчаючи сільськогосподарську працю, учні обробляють ґрунт, готують насіння до висівання, вирощують рослини. Тематику видів діяльності, запланованих навчальною програмою, і розподіл годин по темах можна прослідкувати, розглянувши таку таблицю: Види діяльності Класи І ІІ

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вишивка на уроках трудового навчання у молодших класах (курсова)"


Інші реферати в категорії: Образотворче мистецтво