Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір (реферат) / Сторінка: 6

Скачати безкоштовно цей реферат

звучать, але мають різні значення: догори — до гори; апарата — апарату; каменя — каменю. Усний розбір Слово громадянський написане за фонетико-морфологічним принципом: його графічне оформлення в основному відповідає звучанню слова. Орфограма ян відбиває морфологічний принцип правопису: н у суфіксі пишеться без м'якого знака, хоч перед м'яким [с'] вимовляється м'який звук [н']. Орфограма ськ відповідно до фонетико-морфологічного принципу передає написання м'якого знака після ес. Поділяється на частини для переносу: гро-ма-дян-ський (громадянський, грома-дян-ський і т.д.) Графічне скорочення: гр.; гром.; громад.; громадянськ. Письмовий розбір громадянський Принцип орфографії - фонетико-морфологічний. Орфограми ян, ськ. Част. для переносу - гро-ма-дян-ський. Граф. скор.— гр.; гром.; громад.; громадянськ. 3. Фонетико-орфографічний розбір слова. Усний розбір вивчення У слові [виучеин':а] три склади [ви-учеи-н':а] Наголошується перший склад [ви]. Слово складається з 7 звуків, 8 букв. 3 голосні — [й], [еи], [а] 4 приголосні — [в], [у], [ч], [н':] [в] - губний, сонорний, дзвінкий, твердий. [ч] - язиковий, шумний, глухий, твердий. [н':] — язиковий, сонорний, дзвінкий, м'який, подовжений. У другому ненаголошеному складі вимовляється [еи]. Звук [ч] вимовляється твердо. Після голосного [и] перед приголосним вимовляється [у] нескладовий. Буква ве позначає звук [в] та [у] Буква и позначає звук [и] Буква че позначає звук [ч] Буква е позначає звук [еи] Буквосполучення ння позначає сполучення звуків [н':а]. Буква я позначає звук [а] і м'якість попереднього подовженого приголосного [н':]. Орфограма енн відбиває морфологічний принцип правопису в іменниковому суфіксі -енн- пишеться дві букви н, а також буква е, незалежно від того, чи позначається нею наголошений чи ненаголошений голосний. Слово вивчення поділяється на частини для переносу з рядка в рядок ви-вчен-ня (ви-вчення, вивчен-ня). Письмовий розбір вивчення [ви-учеи-н':а] 7 звуків, 8 букв 3 голоси.- [й], [еи], [а] 4 приголосн.- [в], [у], [ч], [н':] [в] — губн., сонорн., дзвінк., тверд. [ч] — язиков., шумн., глух., тверд. [н':] — язиков., сонорн., дзвінк., м'як., подовж. Буква Звук в - [в] и - [и] в - [у] ч - [ч] е - [еи] ння - [н':а] Орфограма енн — е і нн. Перенос слова ви-вчен-ня (ви-вчення, вивчен-ня). МОРФЕМНА БУДОВА СЛОВА План Морфемна будова слова. іменникові префікси і суфікси. прикметникові префікси і суфікси. дієслівні префікси і суфікси. прислівникові префікси і суфікси. продуктивні і непродуктивні префікси і суфікси. префікси і суфікси, запозичені з інших мов. частини слова, співвідносини з префіксами і суфіксами. давні й нові префікси і суфікси. спрощення, сукладення і пере розклад основ. складні слова. 1. Морфемна будова слова. Усі слова нашої мови поділяються на слова з непохідними і похідними основами. Словами з непохідними основами бувають іменники (ліс, вода, стіл, сніг, вітер, люд, звір, небо), прикметники (гострий, білий, чорний, жовтий, синій), числівники (один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, сто, тисяча), займенники (я, ти, він, такий, цей), дієслова (ходити, сидіти, робити, мовити, казати, їсти, бути), прислівники (як, там, де), прийменники (в, на, від, до, з), сполучники (а, і, та, бо), частки (то, но, хай, же) і вигуки (ой, ах, ай, ох). Проте більшість слів, належних до різних частин мови, мають похідні основи: лісок, лісний, лісник, лісництво; водяний, водний, водопій, водовоз, водиця, водичка; одинадцять, дванадцять і двадцять. У похідних основах виділяємо

Скачати безкоштовно цей реферат: "Звуки мови. Розбір голосних і приголосних. Фонетичний розбір (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія