Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників (курсова робота) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Курсова робота Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників ЗМІСТ Вступ ……………………………………………………………………………….. 3 Розділ 1. Методика навчання письма в букварний період ................ 5 1.1.Психолого-педагогічні особливості процесу навчання письма шестирічних учнів .................................................. 5 1.2.Програмні вимоги щодо здійснення навчання письму в першому класі .................................................. 6 1.3.Характеристика рукописного шрифту для навчання письма шестирічних першокласників ........................................ 10 1.4.Організаційні і гігієнічні умови навчання письма ..........… 13 Розділ 2. Формування навичок каліграфічного письма в учнів першого класу .................................................. 14 2.1. Методи навчання каліграфічного письма учнів ................ 14 2.2. Графічні помилки учнів .................................................. 15 2.3. Труднощі у засвоєнні каліграфічного письма .................... 18 2.4. Шляхи подолання труднощів у засвоєнні каліграфічного письма .................................................. 22 2.5.Особливості навчання ліворуких дітей .............................. 23 2.6.Нетрадиційні підходи до розв’язання проблеми красивого і грамотного письма .................................................. 28 Висновки .................................................. 34 Список використаної літератури .................................................. 36 Додатки ………………………………………………………………………. 38 ВСТУП На нинішньому етапі розбудови держави українська мова набула державотворчого статусу, займає важливу роль і місце в структурі мовної освіти та життєвої необхідності досконалого оволодіння нею усіма громадянами України. Державна мова покликана розв’язувати проблеми освіти, розвитку та виховання підростаючого покоління. Мета навчання української мови полягає у створенні умов для формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє виражальними засобами рідної мови, усіма її видами, типами, стилями, жанрами акумульованими в ній духовними скарбами. Зазначена мета охоплює три найважливіші загально дидактичні завдання: навчальне, виховне і розливальне. Навчальне завдання, зокрема, передбачає ряд завдань мовної освіти молодших школярів, серед яких: засвоєння основних усних і писемних норм української літературної мови, її виражальних, лексико-фразеологічних, граматичних, стилістичних засобів. Зміст мовної освіти поділяється на культурологічну, комунікативну, лінгвістичну змістові лінії. Так, лінгвістична лінія ознайомлює з основами мовної системи, формує і удосконалює практичні вміння і навички володіння усною та писемними формами української літературної мови. Як бачимо, одним із основних завдань початкового етапу навчання української мови є володіння учнями писемним мовленням. Культура писемного мовлення передбачає грамотне, правильне висловлення думки за допомогою графічних знаків – літер (на письмі), охайне, чисте, відповідно до мовних норм, каліграфічних та естетичних правил письму. Підготовка до письма починається вже в першому класі у підготовчому періоді навчання грамоти. Так, на кінець підготовчого періоду програмою ставиться ряд вимог до початкових умінь учнів, серед яких є наступна вимога: правильно сидіти, тримати ручку під час письма, рухати руку вздовж рядка, орієнтуватися на сторінці зошита, зображувати і розташовувати у робочому рядку елементи букв. Робота над формуванням та розвитком культури писемного мовлення здійснюється і у наступних класах. Проблемою методики навчання дітей письму є об’єктом дослідження сучасних науковців: Ушинський К.Д., Корф М.О., Сухомлинський В.О., Рождественський Н.С., Вашуленко М.С., Савченко О.Я., Шкуратяна Н.Г., Білик О.П., Головащук С.І., Воскресенська Н.О., Горбачук В.Т., Кравчук Д.М., Паламарчук В.І. тощо. Як бачимо, даній проблемі приділяється велика увага, оскільки вона є досить актуальною на сучасному етапі здійснення мовної освіти підростаючого покоління. Тому тема дослідження: „Формування навичок каліграфічного письма в 1 класі”. Об’єкт дослідження є багатогранним. В цілому – це процес формування та розвитку культури писемного мовлення учнів в умовах кабінетної системи. Предметом дослідження є формування навичок каліграфічного письма в першому класі. Мета дослідження – узагальнити, систематизувати та удосконалити теоретичні засади методики навчання письма в першому класі. Новизна

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вироблення навичок каліграфічного письма у першокласників (курсова робота)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія