Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Вираження експресивності дієслова засобами словотвору (на матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького) (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Вираження експресивності дієслова засобами словотвору (на матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького) Мова як засіб порозуміння є не тільки проявом думки, але й почуття, емоції, експресії. За “Лінгвістичним енциклопедичним словником”, експресивність - це “сукупність семантико-стилістичних ознак одиниць мови, які забезпечують її властивість виступати в комунікативному акті засобом суб’єктивного вираження ставлення мовця до змісту або адресата мовлення. Відомий український мовознавець В.А. Чабаненко під експресивністю розуміє “підсилену виразність, соціально й психологічно мотивовану властивість мовного знака (мовленнєвого елемента), яка підсилює, загострює увагу, активізує мислення, викликає почуттєву напругу слухача (читача). Виразним, на його думку, є будь-який знак, і тому доцільно під експресивністю розуміти підсилену виразність. Поняття “експресії” вчений тлумачить як підсилення (інтенсифікація, збільшення) виразності. Експресивність тісно пов’язана з емоційністю, що спричинилося до ототожнення деякими вченими цих понять. Але “експресія, експресивність може пронизувати як емоційне, так і інтелектуальне і вольове у їх вияві. Тому експресивність набагато ширша за емоційність у мові”. Експресивність властива усім рівням мови. На морфологічному (словотвірному) рівні “емоційного забарвлення досягають [...] за допомогою словотворчих засобів (афіксації, словоскладання і т.д.), що надають лексичним утворенням значення пестливості, здрібнілості, згрубілості, зневажливості, іронії, поваги, жартівливості, фамільярності тощо”. “Мотиваційну основу словотворення визначають два моменти: 1) забезпечення процесу номінації та його результатів; 2) створення (паралельно) потенційних передумов для вираження через нову мовну одиницю ставлення мовця до позначуваного. Відповідно до цього можна визначити дві основні функції словотворення: номінативну (іменувальну) та експресивно-стилістичну”. Спроба дослідити словотворчі особливості саме експресивних дієслів - не випадкова, адже досі у мовознавчій науці увагу було зосереджено в основному на дослідженні словотворчих особливостей експресивних іменників та прикметників, дієслова ж у цьому аспекті розглядалися здебільшого побіжно. “З явищами словотворення пов’язані різноманітні експресивно-виражальні та художньо-естетичні можливості. Ці можливості закладені як у самих якостях словотвірних засобів (наприклад, словоскладання з його багатою і несподіваною новаційною варіативністю, певна група афіксів із закріпленою за ними чіткою оцінною - позитивною чи негативною - словотвірною семантикою тощо), так і в спробах їх індивідуального, авторського відбору та використання”. При встановленні значення слова за значенням його морфем слід пам’ятати, що слово означає більше, ніж сума значень морфем, з яких воно складається. Цю думку ми вважаємо основною у нашому дослідженні, отож експресивність, яку створюють певні словотвірні засоби, не вичерпується окремо взятим афіксом чи основою, а виражається словом загалом. Варто особливо підкреслити роль твірної основи (твірного слова) у процесі деривації дієслівних експресивів. Адже “стилістична характеристика і емоційно-експресивне забарвлення деривата нерідко залежать не тільки від афікса, а й від семантико-стилістичних особливостей твірної основи. Важливе значення при цьому набуває контекст, у якому актуалізується та чи інша конотація деривата”. Яскраво вираженою є роль твірного слова при творенні відіменних дієслівних експресивів: пань/к/а/ти/ся - Мати вбирала її в оксамит та шовк..., панькалася з нею (7,296); о/стовп/і/ти - Ми так і остовпіли з переляку (6,93); пащ/ек/ува/ти - А кати знущалися, ще й пащекували (7,140); з/гедз/к/а/ти/ся - Жінка твоя згедзкалася: вже геть-то опришкувата вдалась! (1,267). У вищезазначених прикладах образність твірного слова є ключовою і для утворених дієслів, які теж є образними, тобто (ширше) експресивними. В основі експресивності звуконаслідувальних дієслів лежить експресивність твірних слів (у цьому випадку - звуків): за/буб/он/і/ти - Він несамохіть забубонів молитву (1,263);

Скачати безкоштовно цей реферат: "Вираження експресивності дієслова засобами словотвору (на матеріалі творів І.С. Нечуя-Левицького) (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія