Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту Оператори — це елементи, функція яких — ставити одну лінгвістичну даність у відповідність до іншої. Епістемічні оператори є лінгвістичним засобом відображення епістемічних модальностей, до яких у логіці належать поняття «знаю», «вірю», «сумніваюся», «спростовую». До епістемічних операторів (далі — ЕО) слід віднести функціональні елементи, які висловлюють ступінь і спосіб усвідомлення мовцем змісту висловлювання та оформлюють висловлювання, дискурс і цілий текст. Очевидно, що можна розглядати ЕО як елементи функціонально-семантичного поля (ФСП), тому що їх об’єднує спільна семантика — здатність висловлювати ступінь вірогідності інформації, що повідомляється, спільна функція — оформлення висловлювання, дискурсу або тексту та їх зв’язку із суб’єктом. Функціонально-семантичне поле складається з лексичних і граматичних засобів. Це — дієслова мислення і знання, що виступають у функції оцінки вірогідності висловлення та вживаються у різноманітних синтаксичних конструкціях — у формі вступних і вставних елементів, у складі повних і еліптичних висловлень, а також прислівники й адвербіальні елементи і різноманітні граматичні конструкції. Дієслова з епістемічним значенням і адвербіальні елементи, що визначають ціле висловлення, були предметом розгляду вітчизняних та закордонних лінгвістів. Н. Д. Арутюнова приділила велику увагу опису «модального партнера пропозиції — експліцитного модусу», зокрема модусу ментального плану, використовуючи матеріал російської мови [1]. Шведська дослідниця Ейджмер [2] зробила докладний аналіз епістемічних характеризаторів, але не розглядала їх використання в тексті. Е. Я. Мороховська [3] аналізувала деякі функціонально-семантичні особливості операторів тексту. Всі дослідники вважають, що предикати пропозиційного відношення дозволяють проникнути у внутрішній світ суб’єкта і сприяють правильній інтерпретації його висловлення, виявленню його комунікативних установок. На основі аналізу операторів можна зробити висновок, що статус оператора завжди на ранг нижчий за статус операнда, тобто оператором висловлювання може бути словесна форма або вступне висловлювання, оператором дискурсу — пропозиція, у ролі оператора дискурсу або тексту, як правило, виступають одиниці статусу абзацу, розділу або глави. Важливою особливістю є те, що вони виступають як сигнал, що орієнтує слухача, який сприймає інформацію, на її правильну оцінку у логічному, соціальному і евіденціальному контексті [4]. ФСП епістемічних операторів має поліцентричну структуру. Варто виділити дві великі групи ЕО, кожна з яких містить цілий ряд підполів. До першої групи належать підполя ЕО, що відображають різний ступінь вірогідності інформації, яку має висловити мовець (підполя знання, незнання), до другої — підполя ЕО, що відображають спосіб усвідомлення суб’єктом інформації, яку він висловлює (підполя логічних та емотивних ЕО). У кожному з підполів можна виділити мікрополя. Ядро кожного мікрополя представлене дієсловом мислення та знання, а також прислівниками, які відображають різний ступінь вірогідності висловлювання. Дієслова мислення і знання у функції ЕО можуть зустрічатися в складі вступних або вставних елементів, повних та еліптичних висловлювань. Наприклад, ядром мікрополя невпевненості, яке входить у підполе «вважання», є такі елементи, як I think, I suppose, I guess, probably, possibly, I think it is necessary to tell you та інші. Щодо ЕО дискурсу, то це можуть бути такі висловлювання, як: I think so або That’s what I think about it. ЕО «вважання» сигналізують обрану позицію суб’єкта щодо правдивості висловлювання, а також те, що суб’єкт недостатньо впевнений у своїй правоті, щоб обійтися без оператора або інакше кваліфікувати своє висловлювання (наприклад, I

Скачати безкоштовно цей реферат: "Використання епістемічних операторів тексту для висловлювання позиції автора тексту (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія