Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку (курсова робота) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Курсова робота Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку ПЛАН РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади виховання звукової культури мовлення дітей. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспекти дослідження 1.2. Закономірності становлення звукової культури мовлення у дітей. 1.3. Дидактична гра як засіб формування звукової культури мовлення. РОЗДІЛ 2. Методика використання дидактичних ігор у вихованні звукової культури дітей старшого дошкільного віку. 2.1. Виховання звукової культури мовлення в теорії і практиці дошкільної освіти. 2.2. Характеристика звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку. 2.3. Формування звукової культури мовлення дітей засобами дидактичної гри. 2.4. Ефективність виховання звукової культури мовлення дітей засобами дидактичної гри. ВИСНОВКИ ДОДАТКИ Додаток 1. Дидактичні ігри – вправи на розвиток фонематичного слуху. Додаток 2. Дидактичні ігри вправи на розвиток мовного дихання. Додаток 3. Дидактичні ігри на артикуляцію звуків. ЛІТЕРАТУРА РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИXОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 1.1. Лінгвістичний та лінгводидактичний аспекти дослідження Логіка дослідження вимагає звернутися до наукових понять, якими надалі ми будемо оперувати: фонетика, фонема, звук, звуки мовлення, звукова мова, звукова культура мовлення. Розглянемо їх докладніше. Проблема вивчення звукової сторони мовлення виступає предметом дослідження лінгвістів, психолінгвістів, лінгводидактів. Відомо, що мова людини - це звукове мовлення. Саме звукове мовлення є засобом комунікації людей. Тому вивчення звукової системи рідної мови допоможе усвідомити низку фонетичних явищ. Звукові одиниці, які служать засобом передачі думки, досліджує спеціальна наука - фонетика. З лінгвістичного енциклопедичного словника дізнаємося, що фонетика /від грец. phonetikos - звуковий/ - галузь мовознавства, що вивчає звукову будову мови. Сучасні філологи (А.Т.Волох, В.В.Лобода, Н.І.Тоцька та ін.) визначають фонетику як розділ мовознавства, що вивчає артикуляційні й акустичні особливості звуків мови, закономірності їх сполучуваності в мовленнєвому потоці і пов'язані з ними позиційні зміни. У ширшому розумінні фонетика вивчає також наголос, інтонацію, членування мовленнєвого потоку на склади, а також більші відрізки. За визначенням інших лівгвістів (А.Г.Кващук та ін.), фонетика вивчає способи утворення звуків мови, значення і місце звукового складу в системі мови, закономірності найрізноманітніших звукових змін. Залежно від завдань, що ставляться при дослідженні звукової системи будь-якої конкретної мови, вчені поділяють фонетику на описову та історичну. За твердженням учених /Є.В.Кротевич, Н.С.Родзевич/, фонетика – це галузь мовознавства, що вивчає звуковий склад мови, його зміни, умови творення звуків та їх роль у оформленні та передачі людської думки і емоційно-вольових проявів. Залежно від різних аспектів підходу до вивчення звуків мови вони розподіляють фонетику на: загальну, фізіологічну, експериментальну, фонологію, описову та історичну. У звуковій мові, яка є основним знаряддям комунікації, усі мовні значення виражаються тільки за допомогою звуків. Звуки людської мови мають певне значення - це перше і основне, що характеризує мовлення. Але вони набувають значення лише в поєднанні з певним смислом, - як зазначає В.В.Левицький, - у досвіді під час штучного приписування двох або більше смислів, а в мові в складі слів і морфем з певним лексичним значенням. Фонеми реалізуються в звуках мовлення, з яких складається мовленнєвий акт. Звуки не є фонемами, оскільки фонема не може утримувати жодної фонологічно несуттєвої ознаки, що для звука мови є фактично неминуче. Конкретні звуки, які ми чуємо в мовленні, з погляду М.С.Трубецького, є лише "матеріальними символами фонем". Звуковий потік у мовленні символізує певний фонемний ряд. У певних

Скачати безкоштовно цей реферат: "Виховання звукової культури мовлення дітей старшого дошкільного віку (курсова робота)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія