Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Види значення слова (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Види значення слова Лексичне значення слова не є однорідним. У лексикології під цим поняттям об'єднують: предметно-логічне; номінативне; емоційно-експресивне; контекстуальне. Предметно-логічне значення слова, яке також називають основним або прямим, - це вираження словом загального поняття про предмет або явище через одну із його ознак. Слова-поняття, які мають предметно-логічне значення, найчастіше представлені у словниках декількома аналогами. Номінативне або називне значення слова називає окремо взятий предмет. Оскільки номінативне значення мають власні імена, географічні назви, реалії, тобто слова-назви, а не слова-поняття. то природно, що саме слова цієї категорії звичайно перекладаються постійними рівнозначними відповідниками, тобто еквівалентами. Експресивне значення може бути закладене у самій семантиці деяких слів. Візьмемо, для прикладу, такі англійські слова як mother, radiant, to love або українські батьківщина, ласкавий, веселий. Експресивне значення слова викликає почуття, емоції, певне відношення до даного предмету або явища. Такі слова як радість, веселий, війна, сумувати звичайно викликають у всіх людей одинакові емоції. Можна сказати, що такі слова мають об'єктивне експресивне значення. Об'єктивне експресивне значення може також вижатися і формою слова, суфіксом, що надає слову емоційного відтінку - рученька, ручисько; doggie, brooklet. Як правило, у поетичному творі автор намагається уникати слів, позбавленого експресивного значення. Так, у поемі "Мідний вершник" О.С.Пушкін жодного разу не називає Петербург, де відбуваються описувані події, Петербургом. Це або Петрополь, або Петра творенье, або град Петров, або Петроград (зауважимо. що у О.С.Пушкіна слово Петроград - поетичний неологізм. Санкт-Петербург було перейменовано у Петроград у 1915 році, підчас війни з Німеччиною). Усі наведені синоніми мають одне і те ж експресивне значення, але їх експресивні відтінки різні. Однак, у багатьох випадках воно не є якістю, яка притаманна даному слову за його природою. Експресивне значення може отримувати також слово номінативного значення, якщо вино вжите у незвичайній функції, у незвичайному оточенні. Навіть власні імена та географічні назви можуть набувати експресивного значення: to pass the Rubicon - перейти Рубікон, прийняти важливе рішення to meet one's Waterloo - зазнати поразки Емоційне значення може бути суб'єктивним, коли воно виражає індивідуальне відношення мовця до предмета або дії. В експресивному значенні завжди проявляється суб'єктивна оцінка - позитивна або негативна. Особливо яскраво емоційне значення виражене у прикметниках. У виборі прикметника уже відображається суб'єктивне відношення до описуваного предмету або явища, оскільки прикметник виділяє якусь одну ознаку предмета. Підсилення експресивного значення прикметників нерідко відбувається за рахунок ослаблення предметно-логічного значення, що розширює можливості сполучення прикметників зі словами. У деяких прикметників і утворених від них прислівників предметно-логічне значення зникає майже повністю, і тоді вони можуть перетворюватися у слова-підсилювачі (intensives): jolly (good fellow) = very - основне значення радісний, веселий; приємний awfully (nice) = very - основне значення жахливо Цього не можна не приймати до уваги при перекладі. Експресивне значення не завжди супроводжує предметно-логічне. Деколи воно з'являється лише у певному контексті. Наприклад, у реченні China is a large country. слово country має лише предметно-логічне значення: Китай - велика країна. А в реченні We are ready to do our best for our country. це слово набуває експресивного значення. У наведеному контексті воно явно має значення батьківщина: Ми готові зробити все для своєї батьківщини Таким чином, завдяки набутому експресивному значенню одне

Скачати безкоштовно цей реферат: "Види значення слова (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія