Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Види на уроках української мови мовних розборів (реферат)

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Види на уроках української мови мовних розборів Схема фонетичного аналізу Подати аналізоване слово у орфографічному записі. Написати слово фонетичною транскрипцією. Встановити співвідношення між кількістю букв і звуків. Поділити слово у фонет. тран. на склади, охарактеризувати їх. Охарактеризувати звуки у порядку їх розташування у фонетичній транскрипції. Вказати на наявні фонетичні зміни у слові. Схема морфемного аналізу Аналізоване слово. Виділити закінчення. Визначити основу слова. Виділити корінь, добираючи спільнокореневі слова. Визначити префікс. Визначити суфікс. Визначити постфікс (якщо є). Графічне позначення морфемного складу слова. Визначити інтерфікс (якщо є). Накреслити схему морфемної будови слова. Морфологічний аналіз Іменник Початкова форма Назва власна чи загальна Назва істоти чи неістоти Іменник з конкретним чи абстрактним значенням Рід Число Відмінок Відміна і група Синтаксична роль Прикметник Числівник Початкова форма (н.в.ч.р.одн.) Розряд Форма (повн.корот.) Група, підгрупа за значенням Ступінь порівн. (для якісних) Група за будовою (простий, складний, складений) Розгляд за значенням Рід, число, відмінок Рід, число відміна. Група (тв., м’яка, мішана) Синт.роль Займенник Початкова форма Розряд за значенням Рід, число. відмінок Синтаксична роль Дієслово Дієприкметник Початкова форм Вид Вид Перехідне чи неперехідне Стан Спосіб Час, рід, число, відмінок Час Синтаксична роль Особа (рід) Дієприслівник Число Аналізов.слово Дієвідміна Вид, час Синтаксична роль Синтаксична роль Форма на –но, -то Вид Перехідне чи неперехідне Час Синтаксична роль Основні вимоги до написання учнівського твору в 5-9 кл. Глибока змістовність. Самостійність аналізу, критичність підходу до змісту і форми літературного твору. Повне розкриття теми. Емоційність, стислість. Оригінальність структури, образність вислову. Стилістична довершеність, лексичне багатство. Орфографічна і пунктуаційна грамотність. Доречна ілюстративність, логічні висновки, охайність. Вимоги до відповіді учня на уроках української літератури Викладати думки стисліше. Кожне твердження повинно бути ілюстроване. Читати слід виразно і з почуттям. Дати оцінку літературному творові. Мати чіткий план відповіді. Завжди бути готовим до взаєморецензування із власною особою. Цитувати бажано напам’ять. Схема композиційного аналізу художнього твору Спосіб викладу твору. Хто веде розповідь? Різниця між автором і оповідачем. Позасюжетні елементи в структурі твору (епіграф, заспів, вставні епізоди) і т.д. Структура сюжету (складові частини): експозиція, зав’язка, перипетії (зміни подій) кульмінація, редардація (гальмування), розв’язка, постпозиція (авторська оцінка). Тематична основа. Ідейний зміст твору. Підсумки аналізу. Висновки. Ідейно-художній аналіз поезії Тема вірша, його жанр, поетичні образи. Головні думки. Художні засоби: епітети, метафори, гіпербола, алегорія, риторичні запитання, іронія, сарказм. Настрій. Почуття, переживання ліричного героя. 4. Тон вірша, ритм, віршований розмір, римування. 5. Головна думка вірша. Враження від поезії.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Види на уроках української мови мовних розборів (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія