Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Види мовних завдань у структурі інтегрованого уроку рідної мови і мовлення в 5 класі (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Види мовних завдань у структурі інтегрованого уроку рідної мови і мовлення в 5 класі У процесі конструювання інтегрованих уроків провідною групою мовних завдань є розгляд виучуваних мовних засобів у функціонально-стилістичному аспекті. Такі завдання передбачають: — спостереження за живописною функцією мовних засобів у тексті, їхньою роллю в передачі інформації, створення художнього образу; — обґрунтування доцільності, виразності вжитих автором тих чи інших слів, граматичних форм; — самостійний добір лексичних, граматичних багатств рідної мови для вираження власної думки, почуттів. Ці завдання можна конкретизувати таким чином: 1. З якою метою вжито в тексті синоніми, антоніми, звертання, тропи, речення з окличною інтонацією, однорідні члени речення і т.п. Що вони зримо малюють? Який викликають настрій? 2. Дібрати влучні слова для характеристики предмета, героя, події, явища (слова добираються з тексту, над яким ведеться робота). Які слова малюють барви, звуки і т.п.? 3. Яке враження створює автор уживанням великої кількості слів, що належать до однієї частини мови? 4. Заміна деяких слів тексту синонімами, антонімами. Чи доцільно це? 5. Поширення тексту з опорою на малюнок, музику. 6. Словесне малювання під впливом музики, поезії. 7. Поговоріть із героями тексту. Висловте побажання, застереження, співчуття, пораду. 8. Побудуйте діалог, розповідь за мотивами тексту. 9. Дайте відповіді на запитання тексту. 10. Перебудуйте текст. 11. Відновіть текст. 12. Відредагуйте текст. 13. Прийом коректури (учні допомагають виправити помилки однокласникам). Широко використовується також група завдань на зіставлення схожих мовних явищ. Тренувальні завдання, зорієнтовані на відпрацювання навичок, на інтегрованих уроках не ставляться. Головне — домогтися, щоб мовні завдання активізовували словесну творчість, а не гальмували її. Проілюструємо зазначене вище фрагментом інтегрованого уроку рідної мови та мовлення у 5 класі. Тема. Мене зустріла осінь. Твір-опис власноручно складеної осінньої композиції (з природних та штучних матеріалів). Словесне малювання, діалог за мотивами поезій та музики, імпровізовані роздуми. Письмовий переказ художнього опису. Спостереження за живописною функцією слів із переносним значенням та речень з однорідними присудками. Головні дидактичні та розвивальні цілі: активізація словесної творчості засобами інтеграції видів діяльності; розвиток умінь аналізувати та оцінювати мовні засоби поетичних та прозових текстів; удосконалення узагальнених способів сприймання, відтворення та побудови тексту (формулювання влучних образних заголовків до тексту, малюнка, картини, композиції з природного матеріалу, добір матеріалу до теми та комунікативних доцільних мовних засобів для побудови художнього опису, редагування створеного тексту). Супровідні розвивальні та дидактичні цілі: розвиток умінь виразного читання, удосконалення вмінь сприймати та оцінювати музику, образотворче мистецтво; вести тривалі спостереження за довкіллям восени та нотувати свої творчі знахідки, дивинки. Виховна мета: вчити черпати творчу наснагу в дивовижній красі рідної природи. Зінтегрований зміст предметів та види діяльності Обладнання: дошка, підручники української мови та літератури, CD із записами музики А. Вівальді, дитячі малюнки, природний та штучний матеріал для створення композицій. І. Формування задуму висловлювання. Мотивація словесної творчості; актуалізація досвіду та опорних знань учнів. Постановка теми, мети та завдань уроку. 1. Виразне читання поезії у супроводі музики. На дошці записано текст, виділено слова, найважливіші для висловлювання. Розхристана й простоволоса В ялинковій юрбі Мене береза златокоса Стрічає на горбі. Бере за руку яснозора, І в шелестливу тінь Веде спокійна і прозора, Немов у свій курінь. Юрій Клен 2. Огляд-конкурс малюнків,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Види мовних завдань у структурі інтегрованого уроку рідної мови і мовлення в 5 класі (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія