Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Проблема інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Проблема інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв Українська мова впродовж багатьох століть була поставлена в такі умови, що можна тільки дивуватися, як вона вижила і збереглася взагалі. Накладене ще в другій половині ХVII ст. табу великим тягарем лежало на ній майже до кінця ХХ ст. Зрозуміло, що кількасотрічне приниження української мови не могло не позначитися насамперед на усному мовленні її носіїв. Отож у таких умовах українська мова навіть там, де вона активно функціонувала, зазнала впливу російської й перетворилася на суржик, на мішанину українських і російських слів, кальок, а найчастіше – мовних покручів, що витворилися на базі двох великих слов’янських мов. Звичайно, процес взаємопроникнення слів з однієї мови в іншу –закономірний, оскільки значна частина слів з однієї мови засвоюється, підпорядковується нормам і стає повноправною лексикою іншої мови. Однак, коли слова з чужої мови вживаються бездумно, безсистемно, коли перекручується їх зміст і спотворюється звукове оформлення, це засмічує мову, перетворює її на мішанину власних слів і варваризмів. Перебуваючи в постійному російському мовному оточенні, студенти спілкуються переважно російською мовою. Так, унаслідок взаємодії мовних систем в умовах двомовності, що склалася або під час мовних контактів, або при індивідуальному засвоєнні нерідної мови спостерігається явище інтерференції [ЛЭС:197] – у нашому випадку появи в українському мовленні помилок, викликаних саме впливом російської мови. Це явище не може бути ознакою культури спілкування майбутнього фахівця. Тому вивчення української мови у вищому навчальному закладі є необхідним й актуальним, оскільки йдеться про підготовку молодого фахівця нашої держави – національної інтелігенції, яка має стати виразником національної ідеї, своєрідним “двигуном” національного духу, носієм не лише національної, а й мовної культури. У результаті спостережень над усним українським мовленням студентів-аграріїв (1996-2002 рр.) було виявлено і визначено основні види інтерференції, а саме: фонетичну, лексико-фразеологічну, морфологічну і синтаксичну в їх спілкуванні. Фонетична інтерференція, як відомо, – це явище, пов’язане з порушенням вимови українських слів (акання, оглушення дзвінких у кінці слова, неправильне наголошування). Наприклад: аренда (оренда)(, работа (робота), каравай (коровай); дуп (дуб), виріп (виріб), саш (саж); нόвий (новúй), разóм (рáзом), агрономíя (агронóмія), жовтизнá (жовтúзна), сільськогоспóдарський (сільськогосподáрський), одúнадцять (одинáдцять), навчання( (навчáння), поняття( (поня(ття), л(ітопис (літóпис) і под. Лексико-фразеологічною інтерференцією вважають явище, пов’язане з уживанням слів у невластивому їм значенні, запозиченням ненормативних для української мови лексем, фразеологізмів та їх моделей (найчастіше калькування структури іншомовного слова чи фразеологічного звороту): вообще (взагалі), співпадає (збігається), попадає (потрапляє), всестороннє розвинений (усебічно розвинений;, на протязі року (протягом року), у відповідності до (відповідно до), у залежності від (залежно від), згідно закону (згідно з законом), у той же час (у саме той час або саме тоді) та ін. Помилки помітні насамперед тоді, коли студенти не розрізняють лексичне значення слова, не знають його семантики, то спостерігається міжмовна омонімія: який його адрес (яка його адреса); вірне рішення (правильне рішення), другі плани (інші плани), усі без виключення (усі без винятку); відноситися до навчання (ставитися до навчання), відноситися до більшості (належати до більшості), здати екзамен (скласти екзамен (іспит)), рахувати своїм обов’язком (вважати своїм обов’язком); його не було майже неділю (його не було майже тиждень), все рівно (все одно) тощо. ¦ ¨ ¨ Vявище пов’язане з неправильним утворенням форм словозміни під

Скачати безкоштовно цей реферат: "Проблема інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія