Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій Від часу становлення морфонології як науки проблема співвіднесення морфонологічних явищ із планом змісту мови належить до переліку гостро дискусійних. Кожен із морфонологів, хай би в якій царині (теоретичній, практичній) своєї науки працював, мусив визначатися щодо неї ( це засвідчують праці Е.Станкевича, Г.Аронсона, В. Дресслера, Я. Босака, Р. Лясковського, К.Ковалик, В. Касевича, Г. Андерсена, О.Реформатського, С.Бернштейна, Ю.Маслова, В.Чурганової, О.Земської, В.Лопатіна, І.Улуханова, М.Панова, С.Толстої, Т Попової, Е.Макаєва, О.Кубряковової, Ю.Панкраца тощо. Погляди згаданих лінгвістів кардинально протилежні ( від заперечення функціональної значущості морфонологічних альтернацій (морфонологія має “абстрагуватися від змістової сторони мови, від відношень між планом вираження і планом змісту” [Чурганова 1973: 31]) до визнання їх засобами вторинної діакритики (частковій відмінності фонологічного складу морфів відповідає така ж часткова відмінність їхнього спільного функціонального навантаження [Кубрякова, Панкрац 1983: 17]). Важливо підкреслити, що цей останній погляд серед сучасних дослідників морфонології завоював найбільше прихильників, і це при тому, що на сьогодні в лінгвістиці ще не склалося однозгідного тлумачення як самого поняття “функція” загалом [Вендина 1990, Дресслер 1990], так і “функція морфонологічного перетворення” зокрема [Кубрякова, Панкрац 1983:17 ]. Ми поставили собі за мету з’ясувати, як виникла і розвивалася “функціональна” морфонологія, на що акцентовано увагу в її теоретичних засадах, які саме функції приписують формальним видозмінам морфем. Реферування літератури з проблеми спонукає до висновку, що ідея значущості морфонологічних явищ своїм корінням сягає праць Я.Бодуена де Куртене. У роботі “Опыт теории фонетических альтернаций” учений наголошував: “Гомогенні фонеми (що виникли з однієї фонеми ( М.Ф.) в морфології відіграють таку ж роль, як і рухомі словотворчі морфеми… Подібно до суфіксів, префіксів і т.ін., корелятиви теж слугують засобом розрізнення морфологічних категорій” [1963: 301]. Такого ж погляду дотримувався учень Я. Бодуена де Куртене М.Крушевський. У праці “Очерк науки о языке” він стверджував: зміни в плані вираження морфем зазвичай корелюють з їхніми внутрішніми відмінностями [1883: 85]. Основоположник морфонології М.Трубецькой теж був прихильником функціональної інтерпретації об’єктів створеної ним науки ( у цьому переконує останній із трьох виділених ним її розділів ( “теорія звукових чергувань, які виконують морфологічну функцію” [Тубецкой 1967: 115]. На сьогодні проблема функціоналізму в морфонології завоювала немало прихильників у колі польських лінгвістів. Серед них ( Р. Лясковський, автор праці “Studia nad morfonologia współczesnego języka polskiego”, виконаної з урахуванням теоретичних засад генеративної моделі мови. Вивчення морфонологічних явищ словозміни й словотворення переконало вченого, що простим описом механізмів оперування одиницями плану вираження генеративна фонологія у своїй “стандартній” іпостасі не дає, однак, відповіді на вкрай важливе питання: як окремі складники плану вираження слугують сигналами інформації, передаваної планом змісту [Laskowski 1980: 8]. У статті “Semiotyczna funkcja alternacji morfonologicznych” Р.Лясковський ставить собі за мету відшукати відповідь на згадане запитання. Важливо, що польський дослідник аж ніяк не був першим з-посеред тих, кого воно тривожило. До нього й одночасно з ним проблему “чи мають і яку саме функціональну мотивацію чинні в мові морфонологічні правила” [Там само] ґрунтовно вивчали такі вчені, як М.Шапіро, Е.Станкевич, М.Комарек, В.Дресслер, Г. Андерсен, Е.Макаєв, О.Кубрякова, Ю.Панкрац, С. Бромлей, Т.Попова. Е.Станкевич, зокрема, стверджував: “Морфонологічні альтернації, незалежно від того, супроводжують вони матеріально виражені чи омонімні (нульові) граматичні афікси, слугують насамперед тому, щоб

Скачати безкоштовно цей реферат: "Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія