Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект(реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект Сучасні проблеми розвитку українського мовознавства зумовлюють пріоритетність, актуальність функціонального аспекту дослідження мовних явищ, коли кожна одиниця мови розглядається крізь призму мовленнєвої діяльності людей, важливим чинником якої є суб’єктивне сприйняття мовцем дійсності та вираження відповідними мовними засобами. Е. Бенвеніст справедливо зазначав, що саме в мові і завдяки мові людина утверджується як суб’єкт, оскільки саме мова здійснює (реалізує) поняття „Ego”(„моє я”) [Бенвенист 1974: 293]. У зв’язку з цим актуальною є проблема суб’єктивного і об’єктивного у мовленні. Однією з ознак суб’єктивного характеру висловлення вважається наявність у фразі так званого суб’єктивно-оцінного моменту. Так, Г.В. Колшанський зазначає, що будь-який індивідуальний акт висловлення повинен містити суб’єктивну оцінку мовця щодо змісту інформації [Колшанский 1975: 117]. До таких суб’єктивно-оцінних властивостей висловлення належать передусім емоційні фактори: почуття, воля, відчуття, іронія тощо. Саме так зване емоційне забарвлення як суб’єктивний момент входить невід’ємною складовою частиною до об’єктивного плану висловлення. Говорячи, наприклад, Вродлива дівчина, чи Дівчина небаченої краси, чи Ах, яка красуня!, чи Як на мене, дівчина є просто красунею, ми не видозмінюємо змістової структури висловлення. Оцінний момент і є тим змістовим оцінним фактором з різним ступенем інтенсифікації оцінного значення, який по-різному передається в кожному з наведених висловлень. Суб’єктивний аспект формує склад аксіологічних предикатів як одного з основних компонентів оцінної структури. Такі предикати, як вважати, вважатися, здаватися, видаватися, славитися та ін. виразно відображають суб’єктивний характер оцінки. Пор.: Я вважаю його порядною людиною і Він порядна людина; Доказ видався мені не досить переконливим і Доказ не досить переконливий. Суб’єктивний компонент передбачає позитивне чи негативне ставлення суб’єкта оцінки до об’єкта, тоді як об’єктивний (дескриптивний) компонент оцінки орієнтований на властивості предметів та явищ, на основі яких узагальнюється і повідомляється оцінка. Властивістю позначати суб’єктивне ставлення як таке володіють також дієслова, що містять сему оцінки в лексичному значенні, напр.: поважати, любити, цінувати, ненавидіти, зневажати кого-небудь, радіти з чого-небудь і под. Наприклад: Брат поважає старших; Я люблю музику; Сестра терпіти не може оперу; Я його не поважаю; Мати радіє за успіхи сина тощо. Деколи в мотивування додатково вводяться ознаки об’єкта оцінки: Понад усе ціную в людині справедливість; Зневажаю брехню в будь-якій одежі; Мені подобається цей твір, він досить талановито написаний (Розм.); Мені подобається твій Богдан. Це неймовірний оптиміст (Ю. Яновський); Я день люблю, бо день – це труд (М. Руденко), хоч мотивування можуть бути і відсутніми. Важливо підкреслити, що протиставлення суб’єкта / об’єкта в оцінній структурі та суб’єктивності / об’єктивності у семантиці оцінки – це не одне і те ж. І суб’єкт, і об’єкт оцінки припускають існування факторів – суб’єктивного та об’єктивного. Так, суб’єкт, оцінюючи предмети, явища чи події, опирається, з одного боку, на своє ставлення до об’єкта оцінювання (подобається / не подобається), а з іншого боку на стереотипні уявлення про об’єкт та шкалу оцінок, за якою розміщені властивості та ознаки об’єкта. Разом з тим в оцінюваному об’єкті співвідносяться суб’єктивні та об’єктивні ознаки. Прийнято вважати, що будь-яке оцінне судження завжди має свого „автора” (суб’єкта оцінки), якому належить певна оцінка. Не можна не погодитися з думкою О. М. Вольф, яка зазначає, що „у висловленнях природної мови можна завжди констатувати

Скачати безкоштовно цей реферат: "Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект(реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія