Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст. (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст. На сучасному етапі українська історична антропонімія має значні здобутки у вивченні антропонімних систем окремих етнічних теренів. Водночас деякі регіони ще потребують окремої уваги ономастів. Серед них Волинь 14-16ст., географічне розташування, особливості внутрішнього устрою і соціальна структура якої протягом зазначеного періоду визначають специфіку антропонімікону даної землі. Зазначимо, що онімний матеріал Волині уже був предметом зацікавлень М.Худаша, Р.Керсти, М.Демчук, О.Неділько, І.Єфименко та ін., однак спеціально в діахронному розрізі не досліджуваний. Для української антропонімії вказаного періоду визначення особи за її власним іменем було давно пройденим етапом [Худаш 1977 : 93]. Пам’ятки 14-15 ст. засвідчують, що двослівні антропонімні формули (далі АФ) кількісно переважають однослівні. Незначний відсоток становлять також тричленні іменування (У Гр. 14 ст. – 6%, 15 ст. – 6,4%). Однією з найпродуктивніших моделей двокомпонентного іменування було поєднання власного особового імені з топоантропонімом, а трикомпонентного іменування – особового імені, патроніма і топоантропоніма. Семантичний зміст останнього ідентифікує особу за географічною ознакою, за назвою маєтку, за місцем походження, за найменуванням місцевості, в якій проживала або з якої прибула особа. Відтопонімні прізвищеві назви (далі ПН) функціонують у двох варіантах: 1) субстантивному, який міг виступати в синтетичній або аналітичній (описовій) формі; 2) ад’єктивному, морфологічним виразом якого є ад’єктоніми (відтопонімні прикметники) на -ьск(ий)<*ĭsk. Ідентифікація особи з допомогою відтопонімного означення відома усім слов’янам і пов’язана з формуванням приватної власності. Проте в кожного слов’янського народу дані антропоніми різняться морфологічним вираженням, ступенем уживання та специфікою побутування. Російській і білоруській мовам відомі субстантивні та ад’єктивні відтопонімні ПН, проте, як і в українській мові, уживання форм на -ьск(ий) у білорусів та росіян у 10-13 ст. строго регулювалось соціальною належністю поіменованого і утворювалось від назви уділу чи маєтку князя. Ця обмеженість збереглася в російській мові і у 16-17 ст., у той час як з 17 ст. їх кількість у білоруських джерелах різко зростає внаслідок зменшення патронімів на -ич, що зумовлено впливом польської мови [Медвідь-Пахомова 1999 : 117, 157]. АФ особове ім’я + відтопонімне означення є визначальною рисою західнослов’янської антропонімії, оскільки на теренах Польщі, Чехії значно раніше усталилось спадкове право на землю, що пояснює актуальність топоантропонімної ідентифікації особи [Там само : 71]. Зокрема, польські пам’ятки фіксують аналітичні та синтетичні відтопонімні ПН, однак вже з другої половини 14 ст. простежується зростання кількості відад’єктонімних форм на -ski/-cki, а з 15ст. вони стають найпродуктивнішим способом ідентифікації поляків. Для південних слов’ян іменування особи за допомогою топоантропоніма на -ьск(ий) не характерно, що пов’язано із колективним принципом володіння майном. Загалом у сербській та словенській мовах для ідентифікації особи за місцем проживання та походження використовували субстантивні синтетичні форми, утворені за допомогою формантів -jанин -ац та аналітичні форми. У македонській мові формант -ськ(ий) має патронімно-посесивне значення [Там само : 78-79]. В українській мові відад’єктонімні топоантропоніми разом з прізвиськами та патронімами як додаткові ідентифікаційні засоби в іменуванні особи сягають ще києворуської доби, що відображає не лише антропонімні смаки і традиції згаданого періоду, а й особливості побуту тогочасних людей. Відтопонімні означення на -ьск(ий) з’являються у пам’ятках ще з 12 століття, але вони були строго обмеженими соціальним і майновим станом поіменованих і поширювались виключно на представників

Скачати безкоштовно цей реферат: "Прізвищеві назви на -ськ(ий) у волинян 14-15 ст. (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія