Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

«Excelsior!» Івана Франка як цикл філософських алегорій (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: «Excelsior!» Івана Франка як цикл філософських алегорій Поетичному мисленню як особливій формі людського само- і світопізнання (διάνοια ποιητική, за Арістотелем (Met. VI 1, 1026 b 4), відмінному від διάνοια πρακτική και θεωρητική) притаманна дивовижна здатність – подавати певні абстрактно-узагальнені ідеї у живій, образно-пластичній виражальній формі – цілісній, адекватній і самодостатній. Ця здатність найперше виявляється у тропеїчних прийомах алегорії (від грец. άλληγορία – інакомовлення, іносказання) й символу (від грец. σΰμβολον – знак, ознака, прикмета, натяк). Обидва способи образотворення опосередковано вказують на те, чим самі не є, себто становлять о-значення образом нетотожного йому сенсу; однак між ними існує й суттєва відмінність. Алегорія відрізняється від символу, вочевидь, своєю “монологічністю”, моносемантичністю, одновимірнішою смисловою структурою. За Г.-Ґ.Ґадамером, про алегорію йдеться тоді, “коли говориться щось інше, ніж те, що мається на увазі, і однак те, що мається на увазі, можна також сказати безпосередньо” [7, с. 79]. Натомість у символі “мається на увазі” значно більше, ніж те, про що можна безпосередньо сказати; навіть авторові непідвладна уся концентрована в символі поліфонія сенсів, котра сягає межі ірраціонального. Алегорія ж раціональна за своєю природою: вона відбиває визначену ідею, чітко обмежену авторським задумом. Показові в цьому сенсі міркування Ґ.-В.-Ф. Геґеля: “Перше завдання алегорії полягає… в тому, щоб уособлювати і таким чином представляти як суб’єкта загальні абстрактні стани або властивості як людського, так і природного світу – релігію, любов, справедливість…” [5, с. 108]. Відтак творчий процес алегоризації має, найімовірніше, дедуктивну структуру: ідея передує образові, наперед задана теза розгортається у мережу чуттєво-конкретних деталей або цілий пластично вирішений сюжет (ліричний, епічний чи драматичний). Одначе поетичне втілення такого процесу найчастіше інверсивне: спершу подається образна “картина”, а вже згодом, як висновок, формулюється твердження-пуант, незрідка афористично висловлене. Саме така “лірична індукція” була однією з істотних прикмет поетики Івана Франка – митця-мислителя, на загал схильного до алегорично-символічного типу естетичного узагальнення. Попри програмову, декларативну настанову письменника на “науковий реалізм”, його творчий метод ніколи не зводився до “фотографічного” копіювання дійсності, а завше включав багатий арсенал засобів художньої умовності. Тож алегорія у нього – не тільки улюблений поетичний прийом, але й самостійний жанр (зрештою, згідно з концепцією О.Фрейденберґ, жанри загалом є розгорнутою, розвинутою формою певних тропів, насамперед “первісних метафор”, закладених ще в міфологічній свідомості [див.: 28, с. 109-111]; а що таке, властиво, алегорія, як не метафора sui generi, розгорнута до масштабів цілого тексту?). Саме алегоризм, що подекуди доростає до символізму, визначає генологічну структуру багатьох Франкових творів – як прозових, так і поетичних (наприклад, “Рубач”, котрий існує водночас у двох варіантах – віршовому і прозовому, “Будяки”, “Як Юра Шикманюк брів Черемош”, численні ліричні й ліро-епічні твори – всіх не перелічити!). При цьому такі твори дуже часто тяжіють не лише до власне мистецьких узагальнень, прибраних у строї художньої умовності, але й до узагальнень світоглядно-філософських. І навпаки: художньо-філософська рефлексія часто-густо кристалізується в алегорично-символічній формі. Причини такої внутрішньої спорідненості, взаємної “ґравітації” філософізації й алегоризації / символізації художнього твору – нелегкі для пояснення. Утім, можна висловити припущення, що авторський задум у поета філософського складу мислення вимагає естетичного вираження, максимально пластичного за формою і ясного, чіткого, іноді навіть аскетично-суворого, та водночас глибокого за змістом.

Скачати безкоштовно цей реферат: "«Excelsior!» Івана Франка як цикл філософських алегорій (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія