Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cловосполучення – його будова, способи підрядного зв’язку, семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції (диплом) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Дипломна робота Cловосполучення – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами , функції План Вступ............................................. Розділ 1 .Загальне поняття про словосполучення................................... Розділ 2 . Особливості будови словосполучень.................................... Розділ 3 . Способи підрядного зв’язку в словосполученнях......................28 Розділ 4 .Семантико – синтаксичні відношення між компонентами словосполучень.................................... Висновки.......................................... Список використаних джерел............................................ Вступ Синтаксична наука починалася з вивчення сполучення слів . Однак спершу докладніше почало розроблятися вчення про речення – у працях М.І.Греча , О.Х.Востокова , Ф.І.Буслаєва , О.О.Потебні та інших , а потім про словосполучення . Значну роль у розробці теорії словосполучення відіграв П.Ф.Фортунатов .Він вважав словосполучення основною синтаксичною одиницею , яка може бути частиною речення чи цілим реченням . „Словосполученням у мові , - писав П.Ф.Фортунатов , - я називаю те ціле за значенням , яке утворюється сполученням одного повного слова ( не частки ) з іншим повним словом , чи буде це вираження цілого психологічного судження , чи вираженням його частини ” . У зв’язку з цим словосполучення він поділяв на два типи – закінчені , тобто речення , і незакінчені . О.М.Пєшковський також дотримувався в основному поглядів на словосполучення П.Ф.Фортунатова , тільки він не відмовився від поняття про речення . Визначення словосполучення у нього ще ширше , ніж у П.Ф.Фортунатова : „ Словосполученням є два слова або ряд слів , об’єднаних у мові і в думці ”.Під таке визначення словосполучення підпадають не тільки багатослівні , а й однослівні речення типу Зима . Морозить тощо . Погляди О.М.Пєшковського значно вплинули на авторів українських граматичних праць . У більшості посібників з української мови для вищої школи словосполучення визначається майже так , як у О.М.Пєшковського . Мета роботи – дати повний аналіз словосполучень , виділити їх особливості , принципи поділу , будову , функції . Завдання роботи : виокремити особливості будови словосполучень в українській мові; виділити способи підрядного зв’язку у словосполученнях; виокремити основні типи семантико – синтаксичних відношень , які характерні для сурядних та підрядних словосполучень . Актуальність роботи полягає у великій увазі до цієї синтаксичної одиниці, нові погляди на її вивчення та трактування . Предметом дослідження є словосполучення . Об’єктом дослідження – його будова , способи підрядного зв’язку , семантико – синтаксичні відношення між компонентами , функції . Робота складається з чотирьох розділів ( „ Загальне поняття про словосполучення ” , „ Особливості будови словосполучень ”, „ Способи підрядного звя’зку в словосполученнях ”, „ Семантико – синтаксичні відношення між компонентами словосполучень ” ) , висновків та списку використаних джерел . Розділ 1 Словосполучення – синтаксична конструкція , утворена поєднанням двох чи більше повнозначних слів на основі підрядного або сурядного зв’язку і відповідних йому семантико – синтаксичних відношень . Словосполучення мають певну структурну схему – типовий граматичний зв’язок , за яким будуються словосполучення у мовленні [ 56; 569 ] . Під словосполученнями ми розуміємо такі семантико – синтаксичні єдності , утворені за нормами і правилами мови з двох чи більшої кількості повнозначних слів , які виражають єдину , хоч і в лексично членній формі , назву предмета , поняття чи уявлення . Поширення будь – якого повнозначного

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cловосполучення – його будова, способи підрядного зв’язку, семантико – синтаксичні відношення між компонентами, функції (диплом)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія