Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття Проблемам історії, теорії та інтерпретації давньої драми присвячені ґрунтовні праці В.Рєзанова “Шкільні драми польсько-литовських ізуїтських колегій” [7], “Къ истории русской драмы. Экскурсъ въ область театра иезуитовъ” [6], “Изъ истории русской драмы. Школьныя дЂйства ХYII-ХYШ вв. и театръ. К вопросу об их сравнительно-историческом изучении іезуитовъ” [5], Януша Скучинського „Anektowanie realności” w dramacie” [14], Юліана Леванського „Tajemnica ofiary i odkupienia w średniowiecznym polskim teatrze lityrgicznym” [13] та інші. Питання семантики образів та символів польської давньої драми порушено в розвідках Ельжбети Звірковської “Pasja w dramacie Staropolskim XVI-XVII wieku” [17], Йозефа Смосарського “ Religijni widowiska parateatralne w Polsce XVII wieku” [15], Францішека Шульца “Sacrum – Chrześcijaństwo – Teatr” [16]. Спираючись на ці праці та беручи до уваги концептуальні положення міфологічної критики та психоаналітичних дослідженнь К.-Ґ.Юнґа та його послідовників [11], маємо на меті здійснити інтерпретацію архетипних образів та символіки лібідо в тексті давньопольської драми початку шістнадцятого століття “Діалог про Древо Життя” (“Dialog o Drzewie Żywota”) [12]. Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що ми вперше ставимо завдання не тільки виявити архетипні образи в маловідомому тексті давньопольської драми “Dialog o Drzewie Żywota”, а й розглянути психологічні аспекти їх творення. Зокрема маємо на меті виявити зв’язок архетипного образу Древа Життя з символікою лібідо та обрядом посвячення. Значимість міфологічної символіки обрядів, що відображали духовне перетворення людини чи її перехід до іншого соціального стану, розкрито у працях Мирча Еліаде “Очерки сравнительного религиоведения” [3], “Тайные общества: обряди инициации и посвящения” [4], К.-Ґ.Юнґа, “Лібідо, його метаморфози” [10], Василя Балушка “Обряди ініціацій українців та давніх словян” [1] та інших. На сьогодні є необхідним переосмислення феномену давньої драми в світлі сучасних методологій. Перспективою подальших розвідок у цьому напрямі є можливість використання даної роботи під час вивчення взаємовпливів та взаємозв’язків давньопольської та давньоукраїнської драми. Лібідо (лат. libido – бажання, потяг) – поняття, що використовується в класичному фройдівському психоаналізі для позначення енергії сексуальних інстинктів. В аналітичній психології К.-Ґ.Юнґа лібідо позначає універсальну психічну енергію, інтенсивність психічного процесу, що виявляється як бажання або імпульс і є потребою організму в найприроднішому стані [2]. За Юнґом, “душа вся цілком не що інше, як libido” [10, 273]. Г.С.Васильченко визначає лібідо більш вузько, ніж це прийнято в психоаналізі, і вказує на те, що сексуальне лібідо для чоловіка – це інтерес до жінки, як до статевого партнера [8]. У літературному творі лібідо може бути виражене як в образах рослинного світу, так і тваринного. Рослинні образи символізують розквіт духовних сил, тваринні – тілесні потяги людини. “Лібідо, представлене в звіриному вигляді – це не що інше, як “тваринна” сексуальність, що перебуває в витісненому стані” [10, 185]. К.-Ґ.Юнґ вказує на те, що “подвійне значення дерева як жіночого і чоловічого символу (в латинській мові дерево lignum жіночого роду з чоловічим закінченням) не важко пояснити, – варто лише розуміти ці символи не анатомічно, а психологічно, як образи чи уподібнення libido; тому зовсім недопустимим є розуміння дерева в фалічному смислі тільки через схожість за формою; дерево точно так же може означати і жінку, або матку чи матір. Єдність значень закладено тільки в образі і уподібнені libido”

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cимволіка лібідо в давній драмі (на матеріалі польської п’єси XVI століття (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія