Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу як інструмент лінгвістичних досліджень (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу як інструмент лінгвістичних досліджень У час загальної комп'ютеризації змінюються методи і технології лінгвістичного аналізу, зокрема сучасної лексикографії. Традиційний "паперовий" словник перестає бути єдиним та ефективним способом представлення знань з двох причин: 1) на сьогодні такий словник не задовольняє потреб користувача, який працює з комп'ютером; 2) укладання паперового словника вимагає багато часу та людських ресурсів для збирання, обробки та систематизації матеріалу у вигляді паперових картотек. Тому в українському мовознавстві на сьогодні нагальною є проблема укладання електронних лінгвістичних словників, які мають формат параметризованих електронних баз даних, оснащених пошуково-класифікаційними програмними аналізаторами для ефективного та оперативного проведення лінгвістичного аналізу. Розвиток теорії і практики прикладної лінгвістики, зокрема методів комп'ютерного моделювання, дозволили по-новому сформулювати лексикографічне завдання в галузі сучасного українського словотвору та морфеміки, а саме як створення автоматизованої системи морфемно-словотвірного аналізу (скорочено АСМСА. У лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 3-ох років ведеться робота над АСМСА. У створенні цієї системи було використано досвід світової комп’ютерної лексикографії (частотний словник З.Ф.Оліверіуса “Морфемы русского языка”, кореневий словник Д.С.Уорта “Русский словообразовательный словарь”; морфемний словник чеської мови за редакцією Е.Славічкової); практику і теорію укладання відомих морфемних та словотвірних словників української мови, зокрема Словника афіксальних морфем української мови, Кореневого гніздового словника української мови та автоматизованої системи “Морфемно-словотвірний фонд української мови”; а також чималий досвід комп'ютерної лексикографії лабораторії комп’ютерної лінгвістики (www.proling.com): Частотний словник сучасної української поетичної мови; Ідеографічний словник української фразеології; Граматичний словник українських дієслів; Українсько-італійський словник українських дієслів; Тезаурус (словник синонімів) української мови Мета цього проекту полягає у створенні автоматизованої системи, що структурується на: 1) дві лінгвістичні бази даних: морфемну і словотвірну; та на 2) морфемний і словотвірний аналізатори, що розглядаються як надійні лінгвістичні інструменти мовознавчих досліджень, здатні працювати в режимах пошуку, класифікації, морфемного та словотвірного аналізів на великих лексичних масивах. Система АСМСА створювалася на базі ≈ 170 тис. слів української мови і структурується на два модулі та чотири блоки: 1) морфемний модуль – морфемна база даних, де аналізується морфна структура словоформ; 2) словотвірний модуль – словотвірна база даних, де аналізується словотвірна структура словоформ. Кожен модуль складається з двох блоків: 1) блок-словник; 2) блок-аналізатор. Структуру АСМСА можна представити у вигляді такої блок-схеми: Як показує блок-схема АСМСА, передбачається така логіка виконання завдань: укладання морфемного електронного словника (1), на базі якого створюється морфемний аналізатор (2), що виконує функцію лінгвістичного класифікатора у процесі укладання електронного словотвірного словника (3), на базі якого створюється система автоматизованого словотвірного аналізу (4). Така послідовність завдань зумовлена робочою гіпотезою: побудова словотвірного гнізда як статті електронного словотвірного словника здійснюється на базі вибірки всіх спільнокореневих слів мови. Створення вибірок спільнокореневих слів само по собі є складним і трудомістким завданням і таких завдвнь у процесі дослідження виникало чимало. Єдиний вихід із цього становища – формалізація матеріалу на всіх етапах його опису, яка дає можливість створювати програмні інструменти лінгвістичного аналізу. На першому етапі необхідно було створити формалізований опис морфних структур слів, який би дозволив автоматизувати групування слів з одним коренем. Першочерговим завданням було створення морфемної бази даних, яка укладалася на основі комп’ютерної лексико-граматичної бази української мови, де слова представлені у графемному записі з граматичною

Скачати безкоштовно цей реферат: "Автоматизована система морфемно-словотвірного аналізу як інструмент лінгвістичних досліджень (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія