Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Курсова робота Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акроніми. ВСТУП Актуальність теми. Науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень – як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. Протягом Першої Світової Війни і після неї традиція називати країни, урядові, соціальні, військові, індустріальні й торговельні організації й посадових осіб не тільки їхніми повними назвами, але й початковими скороченнями, отриманими з літер, стала дуже популярною не тільки в англомовних країнах, а й в усьому світі. Зараз науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень – як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. У деяких видах текстів скорочення іноді становлять 50 відсотків усіх слововживань та 15 відсотків словникового складу. З точки зору їх перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їх розуміння звичайно не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення. Через це, переклад англійських скорочень українською мовою видається нам дуже актуальною темою. Об’єктом дослідження є англійські тексти науково-технічного стилю, що містять у собі скорочення та абривіатури. Предметом дослідження є англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акроніми. Метою дослідження є виявлення способів перекладу українською мовою англійських скорочень в англійських текстах науково-технічного стилю. Завдання дослідження. Для досягнення мети дослідження окреслено такі завдання: Вибрати із потоку текстиів науково-технічного стилю такі речення, в яких, на наш погляд, англійські скорочення, які нас цікавлять, ініціали імен людей та абривіатури; Класифікувати скорочення; Проаналізувати способи перекладу українською мовою англійських скорочень, абривіатур та акронімів. Методи дослідження: дедуктивний метод; метод суцільною вибірки; метод комплексного лінгвістичного аналізу; метод типологічного аналізу. Методологічною базою. є проблематика перекладу англомовних скорочень українською мовою присвячені наукові публікації таких авторів: Карабан В. І. [7,8], Корунець І. В. [11], Влахов С; Флорін С.[6] Практичне значення. Данна тема може бути використана в вищих закладах освіти з дисципліни „ Теорія перекладу” та „ Практика перекладу”. Стуктура роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, бібліографії. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СКОРОЧЕННЯ. Скорочення – це такий спосіб словотвору, суть якого складається у відсіканні частини основи , що або збігається зі словом, або являє собою словосполучення, об’єднане загальним змістом. Скорочення прийнято класифікувати на лексичні й графічні. До лексичних відносять усічені слова (clipped or stump words) і акроніми (initial words or acronyms ). Скорочуватися можуть будь-які фрагменти слова не залежно від морфемних границь. Наприклад: doc – doctor, frig – refrigerator, phone – telephone . 1.1. Лексичні скорочення. Види усічень. Найчастіше зустрічаються кінцеві усічення типу exam, doc, gym ( з examination, doctor, gymnasium відповідно). Усікання типу plane, phone ( з airplane, telephone) називаються початковими, а приклади frig або flu (з refrigerator, influenza) ілюструють так звані

Скачати безкоштовно цей реферат: "Англійські лексичні та графічні скорочення, напівскорочення, ініціали імен людей, абривіатури, що виникли під час листування електронною поштою та акр"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія