Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії Корпус стійких дієслівних словосполучень (вербоїдів), або неоднослівних найменувань дії, яким властива вибіркова сполучуваність компонентів, певною своєю частиною репрезентує перифрастичний механізм мови (накладати відбиток - відбиватися, ставити питання - запитувати, досягати домовленості - домовлятися). Але , як зазначає Б.Я.Білецький , лише від 17,7 % до 31,9 % дій, виражених стійкими дієслівними словосполученнями (СДС), можуть бути виражені синонімами- однослівними дієсловами, що доводить, з одного боку, законне місце вербоїдів у системі номінативних засобів мови, а з іншого, засвідчує їх потенційну здатність вступати у трансформативні відношення з однослівними лексемами. Подібну властивість СДС (лексико-аналітичний характер) відзначали Л.В.Щерба, В.Г.Гак, В.М.Телія, Г.З.Розанова тощо. Аналітичний характер визначає специфіку як значення вербоїдів, так і їх функціонування у синтагматичному оточенні. Семантика вербоїда, будучи якісно відмінною від семантичної структури однослівного дієслова, має більш конкретизований характер, що ускладнюється додатковими характеристиками, які розкривають специфіку якісних і кількісних ознак дії. Основним інструментом вираження цих семантичних і стилістичних значень є дієслово. Диференційні ознаки вербоїдів відносяться, переважно, до сфер функціонально-семантичних категорій аспектуальності, стану, каузативності та модальності. Ознаки СДС відповідають “способу існування” функціонально-семантичних категорій, що характеризуються наявністю спільних інваріантних семантичних функцій і різнорідних мовних засобів. Багато повнозначних слів-компонентів вербоїдів, аналогічно афіксам, виконують допоміжну функцію, позначаючи лише семантичні параметри основного значення. Звідси, основним завданням і постає виявлення та дослідження цих семантичних параметрів, або смислів, для мовного оформлення яких найбільш характерна обмежена лексична сполучуваність слів. Проведений аналіз дозволив нам класифікувати СДС на основі зв’язаних значень дієслівних компонентів за їх семантичними параметрами ( див. праці А.К.Жолковського та І.А.Мельчука). Кожний семантичний параметр дії може бути виражений різними дієслівними лексемами, вибір яких залежить від “ключового слова”. “Ключовим словом” у СДС є субстантив, який ми позначаємо S. Досить поширені значення, що є складовими категорії аспектуальності. 1. Perf. S. (“Завершеність, досягнення межі”). СДС заповнюють прогалини у видовій системі дієслів, займаючи місце відсутнього дієслова видової кореляції, особливо це стосується чистих видових пар. Так, дієслова подорожувати, командувати, наглядати, опікуватися мають граматичне значення лише недоконаного виду або нечисті видові пари, а відповідні їм СДС можуть передавати граматичне значення як доконаного, так і недоконаного виду: здійснювати - здійснити подорож, віддавати - віддати команду, брати - взяти під нагляд, брати - взяти під опіку. Зустрічається і зворотне явище, коли СДС заміщає відсутнє дієслово недоконаного виду: заборгувати - робити борги. Фазисність - це категорія, значення якої вказують на часову фазу даного факту, тобто виражають обмеження процесу певною часовою константою у діапазоні від початку виникнення до завершеності. В основі фазової семантики лежать причиннєво-наслідкові відношення, що виникають при зіставленні, з одного боку, значення необмеженого процесу, а з іншого - його обмеження. 2.Incep. S. (“Починати, починатися”. Початкова фаза дії.): брати під опіку, братися до справи, вводити у дію, вдаватися до послуг, вступати у конфлікт, підніматися на захист, ставати на підтримку тощо. Утворення однослівних дієслів, що позначають початок дії, в українській мові обмежено незначною кількістю префіксів: за-, з- ( у широкому семантичному контексті дієслів): заговорити, збурити та по- (лише з односпрямованими дієсловами руху): побігти. Значення початкової фази може передаватися аналітичними інфінітивними сполуками з дієсловами-зв’язками: починати, ставати. Поширеність СДС поряд з даними мовними засобами

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аналітизм вербоїдів як спосіб вираження семантичних параметрів дії (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія