Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові У мовній картині світу, як відомо, з найдавніших часів вагоме місце посідають найменування, пов’язані з релігією, адже мова і релігія – це ті чинники, які суттєво впливають на формування народного менталітету і при цьому позначаються на формуванні як індивідуально-неповторних, так і деяких спільних з іншими народами групових рис. Загальновизнано, що мова є одним із чинників формування духовності, невід’ємною складовою якої є релігія. Як зазначав ще В. фон Гумбольдт, „у кожній мові закладений самобутній світогляд. Як окремий звук постає між предметом і людиною, так і вся мова виступає між людиною і природою, яка впливає на неї зсередини й іззовні” [Гумбольдт 1984 : 80]. Питання відбиття в мові релігійно-міфологічної картини світу неможливо вирішити без вивчення зв’язків мови і релігії, а також релігійної лексики. Серед сучасних досліджень, які демонструють науковий підхід до цієї проблеми, виокремлюються роботи, в яких українська релігійна лексика розглядається як складова української термінологічної системи. Це передусім дисертаційні дослідження С.Біблої [Бібла 1998] і Н.Пуряєвої [Пуряєва 2001]. Як у лінгвістиці, так і в цілому в суспільстві посилився інтерес до проблеми запровадження рідної мови у сфері релігії, що відбивається в статтях архієп. І. Ісіченка, В.Німчука та ін. Лексикологи ведуть роботу щодо встановлення обсягу як релігійної лексики в цілому, так і її складових – лексико-семантичних груп [ЛСГ]. У сучасних дослідженнях виділяють різну кількість (до 24) ЛСГ релігійної лексики. Однак майже всі лінгвісти одностайні в тому, що окрему групу утворюють ті слова та словосполучення, що називають приміщення для релігійних обрядів і богослужінь та їх частини (церква, кірха, костьол, вівтар, амвон та ін.). Зазначимо, що майже в усіх мікрогрупах аналізованої ЛСГ наявні аналітичні назви. Зокрема серед найменувань православних релігійних споруд наявні такі, як дім божий, дім Бога, святий дім, Господній дім, дім віри, дім хліба. Автори енциклопедичного словника “Христианство” зазначають, що найменування дім молитви “у священному Писанні присвоєно Єрусалимському храму (Мт. 21:23; Марк. 11:17; Лк. 19-46) і молитовним домам іудеїв (Діяння 16:13, 16). Звідси воно перенесене й на християнські храми” [Христианство ІІІ: 169]. Очевидно, що в давньоукраїнській мові, як і в давньоросійській та давньобілоруській, слово дім незалежно від дистрибутивного оточення, окрім іншого, позначало релігійну споруду. Зокрема, у словнику І.Срезневського воно полісемантичне і поряд із значеннями “житло, будівля”, “господарство”, “сім’я”, “рід” має дефініцію “храм, церква”: “Придоша (Половци) в манастырь Печерьскъιи… поидоша по кел(мъ… по семъ въжгоша домъ стъι( Вдлчцъ нашеи Бц(” [Срезневський І: 701]. Такі ж значення лексеми дім знаходимо у Словнику староукраїнської мови: “Я Семенъ сколковъ по повелънію господина цтя моего уписалъ есми въ домъ Пречистой Богоматери Печерскому монастыру родители наши” [ССУМ І: 317]. Як свідчить словник, у XVI – п.п. XVII ст. іменник домъ теж мав значення “храм, церква”: “Г(с)ди бл(с)ви и освти люб щи(х) блгол(пиє домоу твоє(г) и м(сто вселєния славы твоєя. Павєль стый мовить жє нє є(ст) иншій домъ хоу є(д)но прав(д)ивыи члкъ в которо(м) снь бжій мєшка(єт)” [СУМ XVI – XVII ст.: 111]. Особливо ж часто значення “храм, церква” виражалося сполученням іменника дім з контактними ад’єктивами: дім Божий, дім Бога, дім віри, святий дім. Ці стійкі словосполучення (домъ божий, домъ бога, домъ

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія