Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Амбівалентність образу мерця в українських народних чарівних казках (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Амбівалентність образу мерця в українських народних чарівних казках Значна кількість казкових мотивів, що пов’язана з подорожами головних героїв у потойбічний світ, виникла на основі генетично-семантичного зв’язку чарівної казки і обряду. Цей зв’язок зумовлений трансформацією елементів похоронної та весільної обрядовості у композиційну цілісність казки, яка належить до позаобрядових жанрів. На думку В.Петрова, "первісно казка була обрядовим жанром саме приналежністю похоронного обрядового акту, супровідною обрядовою розповіддю, звичайно, інсценізованою, подорожі, далекої дороги, в яку відходив померлий" [1, с. 270]. У структурі чарівної казки ці трансформовані елементи зберігаються, проте набувають дещо іншого значення та мотивування, ніж у власне обрядовому тексті. Лише окремі мотиви казок "стало відповідають окремим елементам обрядового акту і послідовності їх логічно-обрядового розташування" [1, с. 270]. Проблему співвідношення обряду і чарівної казки досліджував В.Пропп у праці "Исторические корни волшебной сказки". Учений висловив цікаві міркування про походження багатьох казкових мотивів з різних соціальних інститутів, відводячи при цьому чільне місце обряду посвячення та уявленням про потойбічний світ [2, с. 352], де, як правило, фігурують образи, тісно пов’язані зі смертю. За спостереженнями М.Грушевського, примітивна людина сприймала смерть як "результат чийогось злого наслання, діло якоїсь злої сили, ворогів або чужородців" [3, с. 145-146]. З іншого боку, в обрядових діях смерть трактується як "відхід, льокальне переміщення в просторі", а "померлий – це той, що відійшов" [4, с. 247], обов’язково змінюючи свій зовнішній вигляд. У весільному обряді молода під час переходу зі свого роду у рід молодого "помирає", її "відхід від роду розглядався як смерть, більше, ніж смерть, як цілковите знищення" [5, с. 262]. У казках образ смерті "виступає головною основою казкового сюжету" [6, с. 167], який спонукає героїв до здійснення чудесних подвигів. Таким чином, з огляду на попередні дослідження, чарівна казка подає смерть не як фізичний акт кінця життя, а межу, "тісно переплетену з переходом" [7, с. 58] лімінальної одиниці (головного персонажа) зі "свого" у "чужий" простір. У структурі казкових сюжетів такий перехід відіграє вагому роль у тимчасовому вилученні казкового персонажа з "одомашненого" простору. Герой передусім повинен налагодити контакт з представниками потойбіччя, що відбувається тільки за умови динаміки ритуального переходу – "єдиного регламентованого способу спілкування людей і богів, і чим вище ті чи інші персонажі в ієрархії у системі чужого, тим далі вони знаходяться від людини і збільшується ступінь ритуалізації з ними" [8, с. 10]. Усі зовнішні форми переходу у новий статус, на думку В.Єрьоміної, ідентичні для живих і мертвих [9, с. 139]. Ритуал переходу – своєрідний процес встановлення рівноваги та налагодження контакту між сферами "свого" і "чужого", обмін цінностями, "договір між обома сторонами на основі їхніх відносин" [9, с. 5], що часто порушується людиною задля досягнення поставленої мети – збільшення "свого" простору чи "знаходження "нового" простору як абсолютної світової енергії" [10, с. 248], завдяки чому зберігається "свій" макро- і мікросвіт. Основою ритуального переходу є так звана спіраль відходу-повернення, "що повторює попереднє на якісно новому рівні, на рівні преображеного, на рівні оновленого тіла, а не нашої теперішньої земної плоті" [11, с. 13]. Тема "далекої дороги" – медіатора між "своїм" і "чужим" – у структурі казки асимілюється зі схемою уявлень відходу-приходу в поховальному обряді, коли

Скачати безкоштовно цей реферат: "Амбівалентність образу мерця в українських народних чарівних казках (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія