Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові Розуміння адаптування давньоболгарської писемності й мови в Київській та Московській Русі починається з констатації факту їхнього перенесення з одного мовного середовища в інше. Cучасна українська мова завдячує кількістю давньоболгарських слів контактам між давньоболгарською і давньосхіднослов’янською мовами, що розпочались у Х ст. і зміцнювались упродовж наступних століть. Саме з давньосхіднослов’янської мови бере свій початок мова української народності та українська національна мова. Про адаптування іншомовних елементів у системі певної мови йдеться в різних дослідженнях, хоча термінологічне вживання цього слова не скрізь є постулатом. Використовують ще такі вирази, як “асиміляція”, “акультуризація”, “інтерференція”, “інтеграція”, “дифузія”, які мають у різних дослідників різний зміст або ж відбивають різні сторони одного і того ж явища чи різні етапи одного процесу. Коли йдеться про мовну адаптацію, зазвичай мається на увазі реалізація певних елементів мови, що запозичує (їх називають “моделлю”) у “репліці” мови, яка приймає. Поступове проникнення елементів живої мови давньоруських авторів і заміна давньоболгарських мовних елементів давньосхіднослов’янськими називають часто “зросійщенням” чи “русифікацією” давньоболгарської мови. У даному дослідженні під адаптацією розуміємо зміни, які виникли в давньоболгарських словах в умовах їхнього функціонування в східнослов’янському мовному контексті. Адаптація представлена на різних мовних рівнях. Вона виявляється в тому, що давньоболгарські лексичні одиниці, які набули поширення, рано включилися у процеси змін, які відбувалися як у давньосхіднослов’янській мові, так і в давньоукраїнській. У давньоболгарських словах також відбуваються різноманітні зміни. Так, наприклад, давньоболгаризм ОСВќЩЕНHњ у результаті давньосхіднослов’янської заміни носових ще в давньослов’янський період змінюється на ОСВЯЩЕНИЕ. Адаптація – це процес, який торкається запозиченої лексики. Спільні історичні зміни в мові позначаються як на питомих словах, які розвиваються, зазнаючи впливу запозичень, так і на новостворених питомих словах, що мають риси, які відповідповідають рівню розвитку мови на даному етапі. Змін зазнають також і запозичені слова, які з плином часу потрапляють під вплив закономірних змін у фонетиці й морфології. У лексиці української мови можемо хронологічно виділити два етапи адаптування запозиченої давньоболгарської лексики. Перший етап – це давньосхіднослов’янський період розвитку української мови, протягом якого відбуваються спільні для східнослов’янських мов зміни, а саме: занепад редукованих голосних у слабкій позиції та їх вокалізація у сильній. Наприклад, СЛАДОКЪ зам. СЛАДЪКЪ, ПРИШЕЛЕЦЬ зам. ПРИШЬЛЬЦЬ; ВОСКРЕШЕНИЕ зам. ВЪСКРЭШЕНHњ та ін. Сполучення редукованих голосних зі складотворним приголосним мають вигляд ДЕРЗОСТЬ зам. ДРЬЗОСТЬ, ВЕРТЕП зам. ВРЪТЪПЪ та ін. Вимова Э як [е] відбивається на вживанні –РЕ- , -ЛЕ- між приголосними, напр., ВРЕМќ зам. ВРЭМќ, ПРЕЖЕ зам. ПРЭЖДЕ, ВЛЕЩИ зам. ВЛЭЩИ. Ця вимова виявляється в пізнішому написанні префікса ПРЭ- як ПРЕ-, наприклад, протягом XVI – XVII ст. і ХХ ст. – ПРЕМНОГИИ, ПРЕМУДРОСТЬ, ПРЕСВЯТЫИ і Премногий, Премудрiсть, Пресвятий. Давнішу східнослов’янську зміну – деназалізацію носових голосних – починають позначати графічно. Це видно з написання -№ (y) й –А (-Я) на місці давньоболгарських носових голосних, наприклад, ПРЕМУДРИИ зам. ПРЭМ™ДРЬ, МУЧЕНИКЪ зам. М™ЧЕНHКЪ, СВЯЩЕННЪИ та ін. З плином часу це стає нормою і може вважатися першим етапом адаптування давньоболгарської лексики на давньосхіднослов’янському ґрунті. Протягом XIV – XVII ст. у фонетиці української мови відбуваються істотні зміни, але, як свідчать писемні пам’ятки, вони рідко позначаються на письмі. Інформативно перерахуємо найважливіші фонетичні зміни, які

Скачати безкоштовно цей реферат: "Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові (реферат)"


Інші реферати в категорії: Мовознавство, філологія