Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття (курсова) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “Організація виробництва. Основи менеджменту і маркетингу” Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття Зміст Організаційно-правовий план Форма організації бізнесу........................................... Власники фірми і ключові функції .......................................... Перелік документів, необхідних для реєстрації ...................... Основні розділи статуту .................................................. Організаційна схема управління фірмою ................................. Консультанти і радники .................................................. Кадровий план Розрахунок кількості працюючих по категоріях ..................... Штатний розклад спеціалістів .................................................. Функціональні обов’язки працівників ...................................... Розрахунок фонду оплати праці робітників ............................. Характер продукції і її функціональне призначення Опис технічних і експлуатаційних характеристик продукції . Ліцензії, патенти, інші права власності на продукцію ............ Товарна політика фірми і розробка товарної гами продукції . Розробка упаковки як елемента комунікації ............................ Сервісна політика .................................................. План виробництва Обґрунтування виробничої програми ....................................... Розрахунок необхідної кількості устаткування для реалізації виробничої програми .................................................. Планування виробничих площ, допоміжні вимоги до приміщення .................................................. Виробничий процес .................................................. Постачальники основних матеріалів ......................................... Розрахунок беззбитковості підприємства ................................. Ринок збуту Аналіз споживачів .................................................. Ємність і динаміка ринку .................................................. Оцінка об’єму продажу .................................................. Аналіз еластичності попиту .................................................. Канали збуту .................................................. Мироприємства по просуненню товару на ринок ................... Ступінь конкуренції Оцінка свого конкурентного статусу, фірми-конкуренти ...... Основні методи боротьби за ринок ........................................... Переваги і недоліки виготовленого товару у порівнянні з товаром конкурентів .................................................. Маркетинг план Маркетингова стратегія .................................................. Концепція поведінки фірми на ринку ....................................... Політика ціноутворень .................................................. Сервісне і гарантійне обслуговування ...................................... Реклама і просування товару .................................................. Бюджет затрат на маркетинг .................................................. Оцінка ризику .................................................. Перелік можливих ризиків і проблем .............................................. Економічна ефективність Техніко-економічне обґрунтування цілеспрямованості випуску передбаченої продукції .................................................. Описання видів ефекту, які отримує потенційний споживач .. Розрахунок економічного ефекту на старті експлуатації ......... Фінансовий план Розрахунок собівартості одиниці продукції ............................... Розрахунок очікуваного річного кошторису витрат на виробництво....................................... Аналіз показників господарської діяльності ............................. Прибуток і збитки .................................................. Стратегія фінансування Необхідність у фінансуванні .................................................. Умови отримання і повернення інвестицій ............................... Використання фондів .................................................. Розрахунок строків погашення кредитів .................................... 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ПЛАН 1.1. Форма організації бізнесу Акціонерне товариство “Комфорт” – це така форма підприємництва, за якої весь капітал поділено на визначене число рівних частин (акцій), що знаходяться у влачності окремих засновників і учасників. Наше акціонерне товариство, надалі “підприємство”, закритого типу, тобто весь пакет акцій розподілено тільки між засновниками, вони не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, купуватися чи продаватися на біржі. Засновники і учасники акціонерного товариства несуть обмежену відповідальність за результати роботи свого товариства, що визначється тільки вартістю свого внеска(тобто вартістю акцій). Вищим органом управління нашого підприємства є загальні збори, брати участь в роботі яких можуть всі акціонери незалежно від кількостіакцій, якими вони володіють. Загальні збори визнаються правомощними, якщо в них беруть участь кціонери, що мають відповідно до статуту 60 відсотків голосів. До компетенції зборів належать найбільш важливі питання, які визначають долю самого товариства, а саме: визначення основних напрямків діяльності підприємства, внесення змін до статуту, обрання керівних органів товариства, затвердження річних результатів діяльності підприємства, порядку розподілу прибутку тощо. При цьому вирішення питань зі зміною статуту, ліквідацією підприємств а чи створенням дочірних філій здійснюється більшістю у ¾ голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах. Голосування відбувається за принципом: одна акція – один голос.Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на

Скачати безкоштовно цей реферат: "Бізнес-план підприємства по виготовленню валянкового взуття (курсова)"


Інші реферати в категорії: Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення