Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Аналітико-прикладний погляд на підходи щодо визначення рівнів маркетингу відносин (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Аналітико-прикладний погляд на підходи щодо визначення рівнів маркетингу відносин Вітчизняна підприємницька сучасність диктує торговельним підприємствам жорсткі умови виживання, що обумовлюється нестабільністю політико-економічної ситуації, відсутністю чіткого визначеного курсу розвитку держави на макро- і мікроекономічному рівнях, наростаючим впливом тенденцій, пов`язаних з тиском конкурентного середовища, зміною вектору відносин в суспільстві в сторону підвищення частоти комунікацій, постійно зростаючою інтерактивністю контрагентів, громадськості тощо. Складні реалії сьогодення вимагають від керівників і спеціалістів підприємств пошуку нових, більш ефективних підходів до ведення господарської діяльності, що, а нашу думку, найкращим чином може бути втілено шляхом застосуванням на підприємстві інструментарію маркетинг відносин. Метою дослідження, є аналіз підходів до визначення рівнів маркетингу відносин. Проблемами досліджень в цьому напрямі займалися такі видатні вчені як М. Ваш , Ф. Котлер, К. Меллер, К.Халлінен тощо. В процесі маркетингової взаємодії підприємства послідовно проходять певні рівні, що характеризуються встановленням різного роду відносин. Одним з найбільш цікавих, на нашу думку, методів аналізу маркетингу відносин з погляду управлінської перспективи є багаторівневий аналіз, в основу якого покладена чотирьохрівнева мережна модель, запропонована К. Меллером [2]. Розглянемо кожний з цих рівнів стосовно до розробки мережних маркетингових стратегій підприємства. Перший рівень - галузь як мережа . Цей рівень припускає маркетинговий аналіз становлення, розвитку і структурування мережі. У даному випадку основною проблемою є формування цілісної маркетингової стратегії не окремого підприємства, а мережі в цілому. Другий рівень - компанія в мереж. Цей рівень припускає вивчення позиції кожного підприємства в мережі. Найважливіше значення має аналіз маркетингової стратегії підприємства: які позиції в мережі воно займає, яким чином їх утримує і захищає. Третій рівень - управління відносинами.. На цьому рівні розробляються різні спільні програми відносин між підприємствами: інформаційного обміну, навчання персоналу, розробки і висування на ринок нової продукції та інше. Четвертий рівень - управління індивідуальними відносинами обміну. Основна задача маркетингу на цьому рівні — створення, підтримка і розвиток довгострокових індивідуальних відносин як зі споживачами, так і з постачальниками. ␃ᄁ„怀„愀Ĥ摧㘫b᠀На думку угорської вченої М. Ваш маркетинг відносин має трьохрівневу структуру: перший рівень характеризується фінансовим зв`язком, коли ступінь задоволення покупців і потенційна підтримка конкурентної переваги є низькими; другий рівень – соціальним зв`язком, характеризується помірними оцінками означених індикаторів, третій - структурний зв`язок - ступінь задоволення покупців і потенційна підтримка конкурентної переваги – високі [1]. Поклав за основу означені нею типи відносин на кожному рівні, нами вони були адаптовані через призму розгляду маркетингу відносин не як окремого самостійного виду діяльності, а з погляду інтеграції його в систему управління торговельних підприємств. Отже, на першому рівні підприємство зосереджую свою діяльність на потенційних суб`єктах взаємодії, спостерігається мінімальний рівень поінформованості суб`єктів взаємодії про діяльність підприємства, налагоджуються лише фінансові зв`язки. На другому рівні увага зосереджується на перспективних суб`єктах відносин, з якими спостерігається активна маркетингова взаємодія, підприємство встановлює перші зобов`язання, виникають відносно стійкі соціальні відносини. Третій рівень характеризується ефективно налагодженими відносинами в рамках якісно функціонуючої маркетингової системи взаємодії підприємства, високим рівнем відповідальності між партнерами, підприємством і покупцями, спостерігається орієнтація на повне задоволення потреб суб`єктів взаємодії, встановлюються структурні відносини, тобто спостерігається інтеграція інтересів підприємства і цільових суб`єктів взаємодії. Проникнення інтересів в усіх сфери діяльності підприємства відкладає свій відбиток і на організаційну структуру, зміни в якій

Скачати безкоштовно цей реферат: "Аналітико-прикладний погляд на підходи щодо визначення рівнів маркетингу відносин (реферат)"


Інші реферати в категорії: Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення