Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

1. Маркетингове середовище. 2. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення (контрольна) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з маркетингу 1. Маркетингове середовище Маркетингове середовище - сукупність суб'єктів, діючих за межами фірми і відносин, які складаються між ними та фірмою. Поняття маркетингове середовище припускає визначення мікро- і макросередовища. Мікросередовище - сукупність відносин, які складаються усередині фірми, і ті зв'язки, які на мікрорівні забезпечують одержання прибутку в результаті реалізації на ринку певного товару. Суб'єктами мікросередовища виступають конкуренти і контактні аудиторії: постачальники, посередники, клієнти. Характеристика мікросередовища припускає насамперед налагодження взаємодії і добрих відносин між співробітниками підрозділів фірми і підпорядкування їх меті одержання максимальних прибутків, надаючи ринку товари певних властивостей і якостей. Але реалізація маркетингової політики передбачає урахування таких факторів мікросередовища, як поведінка постачальників, що забезпечує компанію необхідними матеріально-технічними ресурсами. Особливу увагу фірма повинна приділяти вивченню альтернативних варіантів поведінки покупців при купівлі конкретного товару. При наявності на ринку великої кількості товарів-конкурентів вибір споживача повинен бути завжди спрямованим на покупку товару фірми, а не конкурента. Відносини фірми з клієнтами будуються на підставі того, що ринок клієнтів в цілому неоднорідний і представлений різними видами (споживчий, виробничих товарів, посередницький, державних установ, міжнародний). Вихід фірми на конкретний ринок припускає специфічну стратегію і тактику. Досягнення поставлених цілей передбачає також урахування контактних аудиторій, які потенційно чи реально впливають на виробничу діяльність, Таким чином, фірма на ринку діє не відокремлено, а в оточенні і під впливом різноманітних сил, які складають мікросередовише фірми і визначають характер її діяльності. Макросередовище - більш ширше визначення, яке включає Фактори що впливають на всі елементи її мікросередовиша, але якими не може керувати фірма, тобто це неконтрольоване середовище. Основними факторами макросередовища, в якому функціонує фірми є: · демографічний; · економічний; · природний; · політичний; · науково-технічний; · культурний. Маркетинг фірми знаходиться насамперед під впливом загальноекономічних процесів. Підприємець завжди залучається до макроекономічних змін. Динаміка національного прибутку, рівень інфляції, темпи економічного росту, показники споживання і таке інше " це система господарських координат на рівні всієї країни чи окремого регіону, що обумовлює результативність комерційних зусиль кожного конкретного підприємця. При цьому потрібно визначити, що на ринкову кон'юнктуру, середню і довгострокову перспективу розвитку впливає політичний клімат, ситуація в країні і в світі в цілому. В сучасних умовах фактори науково-технічного прогресу повинні бути в полі зору маркетингу. Будь-які нововведення погрожують витіснити застарілі зразки і це може принести багато неприємностей фірмі, якщо не звернути належної уваги на процес досліджень і розробок. Таким чином, вивчення маркетингового середовища є дуже важливим етапом аналізу ринкових можливостей. Відносини, що складаються між суб'єктами середовища і фірмою, можуть бути контрольовані і неконтрольовані, Отже, завданням маркетингової служби є мінімізація неконтрольованих факторів середовища і пошук можливостей непрямого впливу на них. У розрізі викладеного маркетингове середовище поділяється на п'ять частин: · фактори, що контролюються підприємством; · неконтрольовані фактори; · рівень успіху або невдачі підприємства у досягненні своїх цілей; · зворотний зв'язок; · адаптація. Фактори, що контролюються підприємством - це елементи середовища маркетингу, якими управляє вище керівництво або співробітники маркетингових служб підприємства. До факторів, що контролюються вищим керівництвом, належать: 1. Загальні цілі - завдання, що ставляться вищим керівництвом і виконання яких можна виміряти кількісно. 2. Сфера діяльності. 3. Роль маркетингу та інших управлінських дій. 4. Корпоративна культура - єдина

Скачати безкоштовно цей реферат: "1. Маркетингове середовище. 2. Стратегія розвитку фірми та ціноутворення (контрольна)"


Інші реферати в категорії: Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення