Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Актуальність і значення культурологі. Типологія цивілізацій за американською науковою школою (Ф.Нортроп, П.Сорокін, А.Крьобер) (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Контрольна робота Актуальність і значення культурологі. Типологія цивілізацій за американською науковою школою (Ф.Нортроп, П.Сорокін, А.Крьобер) План Актуальність і значення культурологі Типологія цивілізацій за американською науковою школою (Ф.Нортроп, П.Сорокін, А.Крьобер). 1.Актуальність і значення культурологі Проголошена останнім часом епоха постмодерну дала новий поштовх дослідженням проблем культури та культурології. Проблемами збагачення мовлення учнів у різні часи займалися О.О. Потебня, Ф.І. Буслаєв, І.І. Срезневський, К.Д. Ушинський, К.Б. Бархін, В.А. Добромислов, М.Т. Баранов, Т.О. Ладиженська, В.І. Масальський, І.О. Синиця, О.М. Біляєв, М.І. Пентилюк, Н.А. Пашківська, Л.М. Симоненкова, Т.П. Усатенко, Л.О. Кутенко. Про велику силу живого народного слова у навчанні та вихованні неодноразово згадували у своїх працях В.О. Сухомлинський, І.С. Олійник, М.Г. Стельмахович. Аналіз шкільних програм, підручників, спеціальної літератури засвідчив важливість і недослідженість проблеми реалізації культурологічного компонента у навчанні української мови учнів 10-11 класів. З метою з’ясування стану роботи над культурологічною змістовою лінією української мови було проведено опитування серед учителів-словесників Київської, Черкаської та Миколаївської областей за допомогою анкети такого змісту: 1. Визначте суть поняття «етнокультурознавча лексика». 2. Як Ви працюєте над збагаченням мовлення учнів етнокультурознавчими словами та словами-символами на уроках рідної мови у 10-11 класах? 3. Які культурознавчі слова, на Вашу думку, необхідно ввести у мовлення учнів 10-11 класів? 4. Чи сприяють шкільні підручники реалізації культурологічного компонента у навчанні української мови? 5. Якими джерелами, крім підручників, Ви користуєтесь у роботі над реалізацією культурологічного компонента? Чи є в школі необхідна кількість довідкової літератури, яка сприяє збагаченню учнівського мовлення етнокультурознавчою лексикою? 6. Які види роботи Ви застосовуєте для реалізації культурологічної змістової лінії? На яких етапах уроку? 7. Як відбилися в мові народні звичаї українців? Наведіть один приклад. 8. Який передовий досвід з реалізації культурологічного компонента при навчанні української мови Ви використовуєте і є у Вашій школі? 9. Яку тематику творів Ви пропонуєте учням 10-11 класів на уроках розвитку зв’язного мовлення для реалізації культурологічної змістової лінії? На перше запитання найбільш правильною і повною була така відповідь: «Це слова, що виражають специфіку культури певного народу, вони різної давності та різні за походженням. Переважна більшість таких слів — безеквівалентні, тобто використовуються тільки в певній (одній) мові. В основному це іменники. Приведемо приклад таких слів в українській мові: коровай, колядка, щедрівка, калач, образ, веретено, галушки, свита, паляниця та інші». Але подібних відповідей було небагато. Відповіді решти вчителів свідчать про поверхове розуміння цього поняття: — застаріла лексика; — лексика, що відображає духовну культуру певного народу; — лексика, що вивчає значення народознавчих термінів; — слова, що означають народні назви; — слова, що виникли дуже давно на території України; — це власне українська лексика; — це слова-символи; — слова, які використовує тільки український народ. Дійсно, протягом існування мови окремі слова її перестають широко вживатися і переходять в пасивний словник, а потім і зовсім перестають вживатися. Частина етнокультурознавчої лексики належить до пасивного словника, але це не визначальна її риса, адже застаріла лексика не обов’язково етнокультурознавча. Головною рисою етнокультурознавчої лексики є її специфічна семантика, яка відіграє важливу роль у формуванні особистісних рис школяра. Приклади, що наводяться, часто повторюються, обираються найлегші: веснянка, причілок, прач, Святвечір, рушник, хорунжий, лимар, мережка, семиряга, чайка, журавель, щедрівка, спалювати зиму, обжинки, народні знання,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Актуальність і значення культурологі. Типологія цивілізацій за американською науковою школою (Ф.Нортроп, П.Сорокін, А.Крьобер) (реферат)"


Інші реферати в категорії: Культура, культурологія, етика, естетика