Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитк / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитку України задачі правоохоронних органів щодо захисту прав людини. План 1. Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності на сучасному етапі. 2. Задачі правоохоронної діяльності ОВС щодо захисту прав людини. Література 1. Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності на сучасному етапі. Пріоритетом розвитку сучасного демократичного суспільства є забезпечення прав людини. Захищати основні свободи та підтримувати суспільний порядок і загальний добробут в демократичному суспільстві за допомогою політики та практики, які є законними, гуманними, і відповідають загальнолюдським цінностям є головним вектором розбудови правової держави. Загалом, демократія в суспільстві тримається на двох засадах : верховенстві закону та забезпеченні прав людини. Тому основними задачами правоохоронної діяльності по підтримці правопорядку в демократичному суспільстві є демократичний характер здійснення прав людини та забезпечення правопорядку на основі верховенства закону. Основна мета навчальної теми розкрити задачі діяльності правоохоронних органів, зокрема органів внутрішніх справ, щодо захисту прав і свобод людини та громадянина, усвідомити ці задачі як організаційні напрямки діяльності працівників міліції, а також сформувати теоретичні засоби і практичні навички по ефективному вирішенню зазначених задач. Безперечно, задачі щодо захисту прав і свобод людини мають загальний характер і визначаються чинним законодавством. Проте, в діяльності міліції існує певна ієрархія задач, які виникають інколи в силу непередбачених обставин чи в нестандартних ситуаціях. Рецензія та алгоритми рішення основних завдань діяльності міліції в демократичному суспільстві. Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності. Завдання міліції та відповідні напрямки їх діяльності є адекватним відображенням внутрішньої політики держави, здійснення якої згідно з Конституцією покладено на виконавчі органи державної влади. Міліція в Україні, - зазначено в ст. 1 Закону “ Про міліцію”, - це державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, природне середовище, права і свободи громадян, власність, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. Таким чином, права і свободи і громадянина, гарантії цих прав і свобод, що визначаються, згідно ст. 92 Конституції, виключно законом України, захищається державним озброєним органом виконавчої влади. Це дає підстави говорити про ефективність і надійність захисту прав людини. Основними завданнями міліції є: забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона і забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків (Закон “ Про міліцію” ст. 2) Це власне є законодавчо визначена система завдань міліції. Вона загалом визначає її компетенцію, правомочність, обсяг повноважень, місце в структурі державних органів, межу правозастосування, а також напрямки діяльності вказаного органу та її підрозділів, у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина. Виконувати свої завдання міліція повинна неупереджено, у точній відповідності з законом. Верховенство закону, принцип законності є основою діяльності міліції щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. Працівник міліції при виконанні покладених на нього обов’язків керується тільки законом, діє в його межах. Нагляд

Скачати безкоштовно цей реферат: "Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитк"


Інші реферати в категорії: Культура, культурологія, етика, естетика