Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Актуальні питання вивчення всесвітньої історії (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Актуальні питання вивчення всесвітньої історії Історична наука переживає черговий період глибоких трансформацій та пошуку само ідентифікацій, викликаний серед інших причин глобальними змінами в світі. Не оминули ці процеси і всесвітню історію. За умов єдиного інформаційно-освітнього простору відкритих суспільств у викладанні всесвітньої історії виникають нові завдання з метою здолання світової локальності, зміцнення різноманітних зв’язків у сучасному світі. В Україні звільнення від ідеологічного контролю, плюралізм думок, більш широкий доступ до інформації призвели до певної диверсифікації висвітлення подій та історичних епох. Проте поруч з позитивними тенденціями з появою нових сюжетів спостерігаються вади у вигляді сурогатів, а Інколи компілятивних навчальних матеріалів. Отже, проблема якісних підручників з всесвітньої історії, особливо періоду після Другої світової війни, їх відповідності новим освітнім стандартам все ще залишається актуальною. У світовій та вітчизняній історичній науці нагромаджений чималий досвід вивчення трансформаційних процесів. У цьому зв’язку заслуговує на увагу навчальний посібник «Спадок світових цивілізацій», підготовлений професорами Гарвардського університету А.М.Грейном, У.А.Грехемом, С.Озментом та професорами Йельського університету Д.Кегеном, Ф.М.Тьорнером [1].Посібник супроводжує окремий додаток – ціла низка дидактичних та методичних матеріалів на допомогу як викладачу, так і студенту (мапи, електронний та текстовий варіанти різноманітних вправ, тестів, огляд ключових понять та положень, список фільмів та відеофільмів відповідно до тематики окремих нарисів, тощо). Чисельні характерні особливості тексту сприяють його розумінню учнями та акцентують увагу на ключових поняттях. Серед цих особливостей наступне: вступ (Рart essays) до кожної із сьомох частин книги, у якому попередньо оглядається зміст та висуваються на першій план провідні тенденції; лінія часу (Part timelines), де зафіксовані головні події, що відбулися в Європі, на Близькому Сході, Східній Азії, Африці, Північній та Південній Америці; окремі фрагменти (Соmpаrative Perspectives), присвячені крос- культурному порівнянню цивілізацій; попередній огляд (Chapter outlines) кожного розділу, де міститься його основний зміст; фрагменти письмових історичних джерел (Primary source documents) – священних релігійних книг, листів, художніх творів, філософських та політичних трактатів, нотаток мандрівників; спеціальні підрозділи (World Perspective), в яких визначається місце цивілізацій у контексті розвитку решти світу; ілюстровані фрагменти тексту, присвячені світовим та основним сучасним релігіям. (До світових релігій автори відносять крім християнства, буддизму, ісламу, ще індуїзм та іудаїзм). Навчальний матеріал систематизований за тематично-хронологічним принципом. Відповідно до класифікації, яка широко застосовується у світовій історичній науці, автори розглядають імперії та культури стародавнього світу, середньовічну Європу, світ нового часу і новітньої доби. При цьому їм вдалося уникнути штучної уніфікації світового історичного процесу: окремо розглядається досвід розвитку цивілізацій Східної Азії, Індії, Африки, доколумбової та Латинської Америки, ісламської цивілізації. Можливості цивілізаційного підходу активно використовуються для компаративного аналізу та узагальнень таких явищ, як рабство у стародавньому світі [1, p. 274-282], життя родини на Сході та Заході за добу пізнього середньовіччя [1, p. 508-511], політичної демократизації у сучасному світі [1, p.1236-1239]. Досвід вивчення історичного процесу у «Спадку світових цивілізацій» свідчить, що цивілізаційний аналіз минулого може здолати розрив між академічною наукою і викладанням. Зазначений досвід є особливо актуальним для вивчення та викладання всесвітньої історії на усіх рівнях освіти у зв’язку з пошуком нових, не заангажованих ідеологічно підходів до висвітлення минулого. Автори «Спадку…» не тільки задекларували [1, p.У], але і реалізували ідею багатофакторності історичного процесу, не відмовляючись при цьому від традиційного

Скачати безкоштовно цей реферат: "Актуальні питання вивчення всесвітньої історії (реферат)"


Інші реферати в категорії: Історія Всесвітня