Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет / Сторінка: 3

Скачати безкоштовно цей реферат

в тому числі для відсікання шумової інформації. Оцінювання отриманих результатів пошуку. В результаті пошуку користувач отримує результуючу множину документів, які надалі необхідно проаналізувати і вирішити наскільки повно вони покривають поставлену пошукову проблему. Прийняття рішення про продовження (закінчення) пошуку. Якщо, оцінюючи результати пошуку, користувач прийшов до висновку, що необхідна інформація знайдена вся, тоді пошук можна припиняти - подальші пошуки будуть зайвою тратою дорогоцінного часу. У зворотній ситуації (неповні відомості) користувачеві доведеться приймати рішення про те, на якому з етапів була допущена помилка, і спробувати виправити її, після чого повторити процес пошуку з цього місця заново. В цьому випадку можливі три варіанти: невірно складений тезаурус проблеми, невірно обране інформаційне джерело або користувач скористався недоцільними методами пошуку (наприклад, виконував пошук суто наукових даних - статті за допомогою загально використовуваного пошукового інтернет-сервісу). Види інформаційно-пошукових систем (ІПС) Інформаційно-пошукові системи відрізняються одна від одної за багатьма ознаками, але при вирішенні задач збору, зберігання і передачі інформації мають такі спільні процедури: аналіз документів і їх підбір; створення пошукового образу документів; запис документів і їх пошукових образів на прийняті носії; зберігання документів; аналіз запитів; видача документів користувачам. Інформаційно-пошукові системи можна класифікувати за такими ознаками: 1) родом виконаних операцій; 2) режимом пошуку; 3) типом інформаційно-пошукової мови; 4) типом критерію відповідності; 5) ступенем автоматизації. За першою ознакою інформаційно-пошукові системи діляться на документальні, фактографічні, логічні і комплексні. Документальні інформаційно-пошукові системи на інформаційні запити видають адреси зберігання пошукових образів, оригінали чи копії документів з необхідною інформацією. Фактографічні інформаційно-пошукові системи у відповідь на введені в них інформаційні запити безпосередньо видають відповідні фактичні дані (структурний склад, формули, характеристики матеріалів і т.д.). Логічні інформаційно-пошукові системи видають на запит не лише введену раніше інформацію, але, якщо необхідно, виконують логічну переробку цієї інформації для одержання нової, що в систему не вводилась. Комплексні інформаційно-пошукові системи містять сукупність елементів документальних, фактографічних і логічних інформаційно-пошукових систем. За режимом пошуку інформаційно-пошукові системи поділяються на системи, що працюють в режимі вибіркового розподілу інформації і системи ретроспективного пошуку. За типом інформаційно-пошукової мови інформаційно-пошукові системи класифікуються на системи з природними (людськими) і інформаційними мовами. Інформаційно-пошукові мови - це синтетично створені мови для ідентифікації і пошуку документів за запитом. За критерієм відповідності інформаційно-пошукові системи поділяються на системи з використанням логічних схем, аналітичних функцій (статистичні і векторні), з аналізом критерію відповідності на збіг чи часткове входження. За ступенем автоматизації інформаційно-пошукові системи поділяються на системи з автоматичною класифікацією масивів, системи з автоматичним пошуком для сортування і порівняння пошуку образу документів з пошуковим розпорядженням, системи з автоматичним індексуванням для автоматизації процесів згортання при реферуванні, анотуванні, виборі ключових слів, системи з автоматичною видачею інформації, системи з автоматичним управлінням. За принципом дії розрізняють кілька видів пошукових систем: пошукові каталоги; рейтингові системи; індексні бази даних. Пошукові тематичні каталоги Принцип дії таких каталогів дуже нагадує організацію тематичних каталогів великих бібліотек. Звернувшись на адресу пошукового каталогу, користувач знаходить на його основній сторінці перелік тематичних категорій, наприклад таких як Освіта, (Education), Наука (Science), Бізнес (Business), Мистецтво (Art) тощо. Як правило, такі каталоги є ієрархічними гіпертекстовими меню з пунктами і підпунктами, які визначають тематику сайтів, адреси яких містяться в цьому каталозі, з поступовим (від рівня

Скачати безкоштовно цей реферат: "Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет"


Інші реферати в категорії: Інформатика, компютерні науки