Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет / Сторінка: 2

Скачати безкоштовно цей реферат

каталоги дозволяють здійснювати тематичний пошук. Початкова сторінка таких серверів є тематичним рубрикатором верхнього рівня. Вибравши рубрику, підрубрику і т.д., можна поступово опускатися до переліку матеріалів, які присвячені досить вузькій темі. Пошукові індекси працюють як алфавітні вказівники. У них запит робиться в полі пошуку у вигляді послідовності ключових слів, які відповідають змісту шуканої інформації. У відповідь на такий запит буде видано список Web-сторі HYPERLINK "http://n-store.ru/" нок , в яких зустрічаються вказані слова. Багато інформаційно-пошукових систем є одночасно і пошуковими каталогами, і пошуковими індексами. Відмітимо, що пошукові системи часто називають пошуковими машинами або машинами пошуку. Всього в світі існують сотні пошукових систем, і вибір якоїсь із них залежить від ваших власних уподобань. Відомими пошуковими серверами є: AltaVista, Yahoo, Rambler, Yandex, Aport, Мета Україна. Деякі з пошукових систем дозволяють шукати інформацію не тільки на Web-сторінках, але й у групах новин і в місцях, де зберігаються файли. Тому надалі будемо вживати замість терміна сторінка більш загальний термін - документ. В загальному вигляді процедура інформаційного пошуку складається з чотирьох етапів: уточнення інформаційної потреби і формулювання запиту, визначення сукупності інформаційних масивів, вилучення інформації з інформаційних масивів, ознайомлення користувача з отриманою інформацією і оцінювання результатів пошуку. Постановка пошукової проблеми. На цьому етапі користувач формулює точне визначення і фіксує то, що буде шукати і в якій області знань (предметній області – ПрО). Таким чином множина пошуку звужується визначеними межами. Створення тезаурусу проблеми. На цьому етапі користувач створює (складає) перелік слів, які найбільш повно відображають ПрО або проблему, що була визначена. Як рекомендують спеціалісти з бібліографічного пошуку, цей перелік повинен мати приблизно 10-15 слів. В залежності від поставленого завдання тезаурус може бути складений на декількох мовах, для пошуку серед вітчизняних та зарубіжних джерел інформації. Робота над тезаурусом ведеться весь час, і в процесі виявлення нових термінів вони тут же додаються до тезаурусу. Найбільш прийнятною є структура тезаурусу у вигляді семантичних зрізів. У цьому випадку для кожного основного терміну окремо будується таблиця для супутних та шумових слів. Шумових слів у джерелі бути не повинно. Тобто користувач отримує пакет таблиць, які можна окремо розширювати і модифікувати в ході пошуку. Відбір джерел даних для пошуку. Джерела даних (масив) обираються виходячи з характеру проблеми (тобто де найбільш доступні та повно надані джерела) та можливостей користувача (доступ до інтернету, бібліотеки тощо). Виконання пошуку засобами, які притаманні джерелу даних. На цьому етапі користувач з тезаурусу складає пошукові запити і реалізує їх методами пошуку, які специфічні для даного ресурсу. В бібліотеці – це пошук в каталогах, якщо інформацією володіють люди або організації – пошук та звернення до них, у мережі Інтернет - використовуються пошукові машини та каталоги, телеконференції та списки розсилки, сайти та інше. Як формат так і семантика запитів варіюється в залежності від предметної області та використовуваного інформаційного ресурсу. Як рекомендують спеціалісти з бібліографічного пошуку, запити необхідно складати таким чином, щоб область пошуку була максимально конкретизована та звужена. Необхідно віддавати перевагу декільком вузьким запитам ніж одному, але розширеному. В загальному випадку для кожного основного поняття з тезауруса готується окремий пакет запитів. Після чого HYPERLINK "http://220-volt.ru/" проводиться пробне виконання запитів – для уточнення та доповнення тезаурусу,

Скачати безкоштовно цей реферат: "Інформаційно-пошукові системи в мережі Інтернет"


Інші реферати в категорії: Інформатика, компютерні науки