Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cтруктура періодичної системи Д.І. Менделеєва (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Конспект уроку на тему: Cтруктура періодичної системи Д.І. Менделеєва 1869 р. Д.І.Менделеєв, „Періодичний закон”: Фізичні та хімічні властивості елементів періодично змінюються при зростанні їх атомної маси. Періодична система-шахово-клітинна таблиця, в якій елемент займає своє місце (це табличне вираження періодичного закону). В ПС розрізняють: 1. Періоди – це горизонтальний ряд елементів, який починається з активного металу з поступовим переходом до менш активних металів, з появою неметалічних властивостей і їх посиленням і закінчується інертним газом. Бувають короткі (1-3) і довгі або дворядні (4-7). 2. Вертикальне сімейство елементів називають групами. Групи об’єднуються за єдиною ознакою: максимальне число електронів, які можуть віддати при хім. реакції (валентні електрони). Кожна група ділиться на головну (А) і побічну (В) підгрупу. Головна – це та, верхній елемент якої знаходиться в 1 або 2 періоді. Побічна – верхній елемент знаходиться в IV періоді. Порядок заповнення електронних рівнів: 1) Номер періоду вказує на число заповнених електронних рівнів одного атома (заповненим вважається той рівень, де є хоча б 1 електрон). 2) На зовнішньому рівні атома не може бути більше 8 електронів, а на передзовнішньому – не більше 18 електронів. Правило Гунда: електрони розташовуються в межах одного підрівня таким чином, щоб їх сумарний спін був максимальний (в межах одного підрівня електрони намагаються зайняти максимальне число комірок). Другою побічною підгрупою (С) назив. вертикальні пари з двох елементів, з яких 1-лантанід, другий – актинід і які винесені за межі ПС. Загальні закономірності заповнення рівнів елементами: 1) Починається заповнення з зовнішнього рівня атома (№ періоду); 2) Кожен період закінчується 6-ма елементами, де заповнюється р-підрівень зовнішнього рівня (це не стосується 1-го періоду). 3) Атоми, в яких заповнюється d-підрівень передзовнішнього рівня називаються перехідними, а їх сукупність – вставною декадою. Черговий електрон – це електрон, який додається до попереднього атома при збільшенні Z на одиницю. Головні підгрупи – це ті, в яких чергові електрони стають на s та р – підрівні зовнішнього рівня. В атомах В-підргуп черговий електрон стає на d-підрівень передзовнішнього рівня (10 ел-нів – 10В підргуп). У елементів других побічних підгруп чергові ел-нт стають на f-підрівень передзовнішнього рівня (14 ел-нів – 14 В підргуп). Валентні ел-ни – це ті ел-ни, які можуть віддаватися атомами при хім.реакції. В атомах А-підргуп валентні ел-ни знаходяться на s- (або s та р) – підрівнях зовнішнього рівня. Максимальна валентність 8. В атомах елементів В-підгруп валентні ел-ни знаходяться до 2-х на зовн. s-підрівні, а решта – на d-підрівні. Макс. s2 d10 ел-нів. Класифікація елементів за їх електронною поведінкою: 1) Металами називаються елементи, атоми яких при х.р. можуть тільки віддавати електрони - s-елементи (крім Н) p, d, f. 2) Неметалами називаються елементи, атоми яких при х.р. можуть приймати і віддавати електрони. 3) Інертні гази – це ті елементи, атоми яких при х.р. не приймають і не віддають електрони. Атом може прийняти не більше електронів, ніж він сам має на зовнішньому рівні і при цьому повинен досягнутися октет. Отже, атоми, які мають 1-3 електрони на зовнішньому рівні відносяться однозначно до металів (I-IIIA підгрупи, I-X B, I-XIV C), 4-7 електронів – до неметалів (IV-VIIA-підргупи). Î Ð P R è < L & ᔟ周琐ᘀ周琐䌀≊䠀Ȫ䩡"䡭Т䡳Тᤀергові електрони стають

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cтруктура періодичної системи Д.І. Менделеєва (реферат)"


Інші реферати в категорії: Хімія