Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Будова атома (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Будова атома Атом - мікрочастинка, яка складається з ядра, що вміщує протони і нейтрони, і електронів, які утворюють зовнішню оболонку Хімічний елемент - вид атомів з однаковим зарядом ядра Ізотоп - вид атомів з однаковим масовим числом Масове число - загальна кількість протонів і нейтронів, що входять до ядра Квантові числа - параметри, що визначають електронну структуру і властивості електронів атома n - головне квантове число; визначає енергетичний рівень і енергію електрона n = 1, 2, ...[1]... ; l - орбітальне квантове число; визначає енергетичний підрівень, форму орбіталі і енергію електрона l = 0, 1, ...[1]... n-1; ml - магнітне квантове число; визначає просторову орієнтацію атомних орбіталей ml = -1... [1]...+1; ms - спінове квантове число; визначає власний механічний і магнітний момент електрона ms = -1/2 або +1/2 Кількість енергетичних підрівнів на енергетичному рівні дорівнює n Електронна ємність енергетичного рівня дорівнює 2n2 Кількість орбіталей на енергетичному підрівні дорівнює 2l + 1 Електронна ємність енергетичного підрівня дорівнює 2·(2l + 1) Принцип Паулі - в атомі не може бути двох або більше електронів з однаковим набором всіх чотирьох квантових чисел Правило Гунда - сумарне спінове число електронів на даному підрівні повинне бути максимальним Правило Клечковського - енергетичні підрівні заповнюються у порядку зростання величини n+l, а при рівних значеннях - у порядку зростання величини n. Форма і просторова орієнтація s- і p-орбіталей Періодичний закон Д.I. Мендєлєєва Властивості елементів знаходяться у періодичній залежності від заряду ядра їх атомів Д.I. Менделєєв Періодична система елементів є графічним відображенням періодичного закону. У найбільш розповсюдженій – короткій формі таблиці Д.І.Мендєлєєва всі відомі на цей час елементи підрозділяються на сім горизонтальних періодів і вісім вертикальних груп. Елементи великих періодів (починаючи з четвертого) поділяються крім того на два горизонтальних ряди. У кожній групі елементи великих періодів підрозділяються на дві підгрупи: головну (А) і побічну (В). До головних підгруп входять елементи малих (I–Ш) періодів (типові елементи) і подібні до них елементи великих (IV-VII) періодів. Побічні підгрупи складаються із елементів тільки великих періодів. Енергія іонізації (I) - енергія необхідна для повного видалення електрону з атома Енергія спорідненості до електрону (Eсп.) - енергія, що виділяється при приєднанні електрону до атома Електронегативність (ЕН) - здатність атома зміщувати електронну густину при утворенні хімічного зв'язку Електронні аналоги - елементи, що мають подібну електронну будову Повні електронні аналоги - елементи, що мають подібну електронну будову у всіх ступенях окислення. Повні електронні аналоги знаходяться в одній підгрупі. Неповні електронні аналоги - елементи, що мають подібну електронну будову лише у деяких ступенях окислення. Неповні електронні аналоги знаходяться в одній групі. Як приклад, розглянемо елементи IV групи Елементи головної підгрупи Елементи побічної підгрупи Елементи головної і побічної підгруп мають у вищому ступені окислення електронну конфігурацію інертного газу. Тому, лише у ступені окислення +4 дані елементи є електронними аналогами. Схожість електронної будови у ступені окислення +4 обумовлює і схожість складу і властивостей хімічних сполук. Наприклад, для елементів IV групи характерним є утворення гідроксидів складу H2ElO3, які являють собою або слабкі кислоти, або амфотерні гідроксиди. Хімічний зв'язок - Взаємодія атомів, що призводить до утворення ядерно-електронних систем, що вміщують два

Скачати безкоштовно цей реферат: "Будова атома (реферат)"


Інші реферати в категорії: Хімія