Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Амінокислоти, їх роль / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» Реферат тема: Амінокислоти, їх роль АМІНОКИСЛОТИ Органічні сполуки, що містять в молекулі карбоксильну та аміно групи, називають- амінокислотами. Амінокислоти мають надзвичайно велике значення в органічному світі, тому що з них побудовані білкові речовини клітині, що виконують ряд інших важливих функцій в живому організмі: структурні білки, ферменти, гормони, транспортні білки, захисні, запасаючі, скорочувальні, токсини. ІЗОМЕРІЯ. НОМЕНКЛАТУРА. Амінокислоти називають звичайно як замісники відповідних карбонових кислот, позначаючи положення аміно групи буквами латинського алфавіта. Застосовується також систематична номенклатура, а для найпростіших- імпіричні назви: CN2NH2-COOH амінооцтова кислота, аміноетанова кислота, глікол, гліцин. CH3-CHNH2-COOH (-амінопропіонова кислота, 2-амінопропіонова кислота, аланін. CH3-CH2-CH-CHNH2-COOH 2-аміно-3-метилпентанова кислота / ізолейцин. CH3 CH3-CHOH-CHNH2-COOH (-аміно-(-оксимасляна, 2-амино-3-оксибутанова кислота, треонін. Ізомерія амінокислот аналогічна ізомерії оксикислот.Вона може бути пов’язана з положенням функціональних груп та будовою вуглицевого скелета. Молекула амінокислоти може вміщувати як одну так і декілька карбоксильних груп і відповідно до цього амінокислоти відрізняються по основності.В молекулі амінокислоти може вміщувати також декілька аміногруп. Гомологічний ряд одноосновних амінокислот необхідно б було починати з аміномурашиниї кислоти H2N-COOH. Проте ця кислота одночасно є неповним амідом карбонової кислоти. Оцтова кислота має одну похідну амінокислоту H2N-CH2-COOH. Пролінова -дві: CH3-CHNH2-COOH (-амінопропіонова кислота, ((-аланін), CH2NH2-CH2-COOH (-амінопропіонова кислота ((-аланін) Від масляної- три , від ізомасляної- дві: CH3-CH2-CHNH2-COOH (-аміномасляна кислота CH3-CHNH2-CH2-COOH (-аміномаслянакислота CH2NH2-CH2-CH2-COOH (-аміномасляна кислота Від ізомасляної: (-аміноізомасляна кислота (-аміноізомасляна кислота H2N-CH2-CH-COOH / CH 3 ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ АМІНОКИСЛОТ. Розроблено багато шляхів отримання (-амінокислот. Найважливіші з них три: 1.Дія аміака на солі хлорзамісних кислот: NH2-H+CL-CH2-COONH4------HCL---(NH2-CH2COOHNH4 Дією аміака та ціанової кислоти на альдегіди(реакція Штрекера). Ціановодень приєднується до аміду що утворюється спершу, утворений нітрил (-амінокислоти омилюють та отримують (-амінокислоту: CH3-C=O ----+HN3-----H2O--(CH3-CH=NH--+HCN-(CH3-CH-C(N--+H (H2(---NH3( / / H NH2 (CH3-CH-COOH / NH 2 3.(-Амінокислоти також можна синтезувати з аміномалинового ефіра за наступною схемою: NO-CH(COOR)2 CH2(COOR)2—R*ONO---R*OH((( --+H2-(Ni((NH2-CH(COOR)2—C6H5OCL--HCL( HON=C(COOR)2 (C6H5CO-NH-CH(COOHR)2--+RONa---ROH-((C6H5CO-NH-C(C HOH—C6H5COOH-(NH-CR*(COOH)2 ----CO2-(NH2-CHR*-COOH При гідролізі білків отримано близько 25 різноманітних амінокислот. Розділення такої суміші являє собою вкрай складну операцію.Проте звичайно одна або дві амінокислоти отримуються в більших кількостях і ці кислоти вдається виділити досить просто. Останнім часом навчились так порушувати життєдіяльність деяких мікроорранізмів, що вони замість накопичення білка починають продукувати одну яку-небудь задану амінокислоту. Таким хляхом в промисловості отримують харчовий лізин. Із субстракта лізин виділяють з допомогою йоннообмінних смол. Шляхи отримання (-амінокислот. Найбільш важливими є наступні два способи отримання цих кислот: Приєднання аміака до відповідних кислот. Аміак до олефінів без каталізаторів не приєднується. Приєднання тут проходить так як і інші реакції (,(-ненасичених кислот, ане заправилом Марковникова: CH2=CH-COOH --+2NH3(NH2-CH2-CH2-COONH4 2.Велика кількість амінокіслот була синтезована В.М.Родіоновим з малинової кислоти: CH2-CHO+CH2(COOH)2--+NH3(CH3-CH-NH2-CH2COOH+H2O+CO Ця реакція схожа з реакцією отримання (-оксикислот з альдегидів. Можливо, що проміжними продуктами тут є оксисполуки, проте механізм цієї реакції до кінця ще не з’ясовано. Шляхи отримання інших амінокислот. Амінокислоти з більш віддаленими одна від одної функціональними групами отримують дією аміака на галогенпохідні кислот, відновленням неповних нітрилів двохосновних кислот з допомогою бекмановского перегрупування наприклад: H2C CH2 H2C CH2 H2C C=O –H2N-OH--HOH( H2C C=N-OH--(H2SO4(( H2C CH2 H2C CH2 циклогексанон циклогексаноноксим H2C CH2 OH H2C CH2 CO H2C С=N ( ( H2C NH H2C CH2 H2C CH2 капролактам Капролактам при гідролізі утворює (- або (-амінокапронову кислоту, а при нітруванні з подальшим відновленням- лактам 2,6-диамінокапронову кислотую(лізин). Фізичні

Скачати безкоштовно цей реферат: "Амінокислоти, їх роль"


Інші реферати в категорії: Хімія