Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Валютний курс, його види та вимірювання (курсова робота) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КУРСОВА РОБОТА з макроекономіки на тему: „Валютний курс, його види та вимірювання” ЗМІСТ TOC \o "1-2" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc58260361" ВСТУП PAGEREF _Toc58260361 \h 3 HYPERLINK \l "_Toc58260362" РОЗДІЛ 1. теоретичні аспекти Системи валютних курсів PAGEREF _Toc58260362 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc58260363" 1.1. Система валютних курсів, їх значення та функції PAGEREF _Toc58260363 \h 4 HYPERLINK \l "_Toc58260364" 1.2. Визначення валютних курсів PAGEREF _Toc58260364 \h 6 HYPERLINK \l "_Toc58260365" 1.3. Фактори, що впливають на валютний курс PAGEREF _Toc58260365 \h 11 HYPERLINK \l "_Toc58260366" 1.4. Регулювання валютних курсів PAGEREF _Toc58260366 \h 15 HYPERLINK \l "_Toc58260367" РОЗДІЛ 2. Види валютних курсів PAGEREF _Toc58260367 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc58260368" 2.1. Плаваючі валютні курси, їх переваги та недоліки PAGEREF _Toc58260368 \h 19 HYPERLINK \l "_Toc58260369" 2.2. Фіксовані валютні курси PAGEREF _Toc58260369 \h 25 HYPERLINK \l "_Toc58260370" 2.3. Номінальні та реальні валютні курси PAGEREF _Toc58260370 \h 27 HYPERLINK \l "_Toc58260371" 2.4. Ефективні курси PAGEREF _Toc58260371 \h 30 HYPERLINK \l "_Toc58260372" РОЗДІЛ 3. курсоутворення в україні PAGEREF _Toc58260372 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc58260373" 3.1. Досвід політики курсоутворення у країнах з перехідною економікою PAGEREF _Toc58260373 \h 32 HYPERLINK \l "_Toc58260374" 3.2. Курсоутворення в Україні PAGEREF _Toc58260374 \h 35 HYPERLINK \l "_Toc58260375" ВИСНОВКИ PAGEREF _Toc58260375 \h 43 HYPERLINK \l "_Toc58260376" Список використаної літератури PAGEREF _Toc58260376 \h 45 ВСТУП Валюта пов'язана з функціонуванням грошей у міжнародному обігу, з економічними відносинами громадян, фірм та урядів різних держав. Грошова одиниця кожної країни є її валютою. Розрізняють валюти: вільно конвертовані, частково конвертовані; неконвертовані. Вільно конвертовані валюти без обмеження обмінюються на будь-які інші іноземні валюти – грошові одиниці інших країн. До цієї групи валют належать долар США, євро, ієна Японії, фунт стерлінгів Великобританії та деякі інші. Практично це валюти розвинутих держав. Частково конвертованими є валюти держав, які вводять певні валютні обмеження, наприклад заборону оплати імпорту деяких товарів іноземною валютою, концентрацію в руках держави іноземної валюти тощо. Валютні обмеження з боку держави можуть охоплювати багато заходів. Частково конвертованими є валюти менш розвинутих країн та країн із перехідною економікою (наприклад злотий Польщі тощо). Неконвертованими є валюти країн, які не обмінюють їх на грошові одиниці інших країн. До цієї групи належать валюти країн із командною економікою, в яких уряд забороняє фірмам чи громадянам валютні операції. У міжнародних розрахунках використовують саме вільно конвертовані валюти. Економічні зв'язки країн зумовлюють необхідність обміну грошової одиниці однієї країни на грошову одиницю іншої. Пропорцію обміну валют називають валютним, або обмінним, курсом. Мета даної курсової роботи – дослідити сутність валютного курсу, його види, а також режим курсоутворення в Україні. РОЗДІЛ 1. теоретичні аспекти Системи валютних курсів 1.1. Система валютних курсів, їх значення та функції Як економічна категорія валютний курс являє собою ціну грошової одиниці тієї чи іншої країни. За умов золотого стандарту його рівень визначався рівнем встановленого державою золотого паритету валют, тобто співвідношенням їх золотого вмісту. У зв'язку з демонетизацією золота визначення валютного курсу здійснюється зіставленням купівельних спроможностей грошових одиниць різ них країн. З огляду на це можна відзначити: валютний курс – це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни. Таке визначення найповніше виражає зміст цього економічного поняття.

Скачати безкоштовно цей реферат: "Валютний курс, його види та вимірювання (курсова робота)"


Інші реферати в категорії: Гроші і кредит