Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

1.Суть та структура грошового ринку. 2.Традиційні та нетрадиційні види банківських операцій. 3.Система банківського кредитування (контрольна) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ПЛАН Суть та структура грошового ринку. Традиційні та нетрадиційні види банківських операцій. Система банківського кредитування. 1. Суть та структура грошового ринку Відомо, що ринок за своїм призначенням на регулярній основі забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на товари та послуги, інакше кажучи, зводить продавців і покупців. Гроші, як уже зазначалося, є специфічним товаром, застосування якого регулюється не лише конкретно визначеними, а й загальними принципами ринкової економіки. Виходячи з цього можна дати таке визначення: монетарний (грошовий) ринок – це особливий сектор ринку, на якому відбувається купівля – продаж грошей як специфічного товару, формується попит, пропозиція та ціна на цей товар. Можна сквзати також, що (грошовий) ринок - це мережа спеціалізованих банківсько-фінансових інститутів (установ), що забезпечує взаємодію та врівноваження попиту та пропозиції на гроші як специфічний товар. Монетарний ринок складається з грошових потоків за якими кошти переміщаються від власників заощаджень до позичальників та інвесторів(див. рис.1). Рис.1. Потоки грошових коштів. Завдяки функціонуванню грошових ринків здійснюється механізм перерозподілу надлишків грошових коштів (заощаджень) у сферу, де необхідні кошти для інвестицій. Специфіка товару на грошовому ринку зумовлює і специфіку понять “купівлі-продажу”, інструментів та кон’юнктури. Особливості “купівлі – продажу”визначаються специфікою понять: 1) „товар”, що купується – продається на монетарному ринку. Цим „товаром” є гроші. 2) "ціна” на грошовому ринку має умовний характер і форму процента на позичені (чи залучені) кошти. Розмір процента визначається споживчою вартістю грошей, тобто їх здатністю приносити покупцю додатковий дохід. 3) “Продаж” грошей – це форма їх передачі власником у тимчасове користування в обмін на інструменти, які дають можливість зберегти право власності на ці гроші та одержати відсотковий дохід. 4) “Купівля” грошей – це форма одержання суб’єктами ринку у своє розпорядження певної суми грошей. Передача грошей може здійснюватись у формі: а) прямої позички з умовою повернення у визначений термін; або б) купівлі специфічних фінансових інструментів (облігацій, акцій, векселів, депозитних сертифікатів та інш.). Для пізнання механізму функціонування грошового ринку необхідно розглянути його структуру. Грошовий ринок структуризують за: 1) видами інструментів; 2) за інституційними ознаками грошових потоків; 3) за економічним призначенням купівлі грошей. Рух грошей на гр. ринку забезпечують спеціальні інструменти (їх роль аналогічна ролі грошей на товарних ринках). Інструменти грошового ринку – це певні зобов’язання покупців перед продавцями. В залежності від виду розрізняють неборгові та боргові зобов’язання. Неборгові – це зобов'язання які надають право участі в управлінні діяльністю покупця грошей та в його доходах (акції, деривативи). Боргові – це зобов'язання за яким покупець зобов'язується повернути в певний строк одержану суму та сплатити по ній дохід. Боргові зобов'язання можуть бути депозитні (гроші передаються у повне розпорядження покупцям – напр. залучення коштів банками на поточні та строкові рахунки, депозитні, ощадні та трастові вклади тощо); позичкові – продавці обмежують права покупців щодо розпорядження грошима (визначається цільове призначення позички, особливі гарантії її повернення та інш. Такі зобовязання мають форму кредитних угод, облігацій, векселів та інш.) Інструменти грошового ринку, опосередковуючи рух грошей, набувають певної вартості і стають обєктом купівлі-продажу у формі цінних паперів чи валютних цінностей. Т.ч. формуються ринок цінних паперів, валютний ринок як форми існування грошового ринку. Інструменти грошового ринку поділяють на три групи: позичкові угоди (включаючи депозитні),

Скачати безкоштовно цей реферат: "1.Суть та структура грошового ринку. 2.Традиційні та нетрадиційні види банківських операцій. 3.Система банківського кредитування (контрольна)"


Інші реферати в категорії: Гроші і кредит