Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Основні теоретичні положення формування місцевих бюджетів та їх практична реалізація в умовах трансформаційної економіки (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Основні теоретичні положення формування місцевих бюджетів та їх практична реалізація в умовах трансформаційної економіки За рівнями система місцевих бюджетів поділяється на обласні, районні і бюджети міст, сіл, селищ. У свою чергу формування і розподіл засобів міських бюджетів має особливості в містах обласного і районного значення. Щодо сільських бюджетів, то законодавчо не вирішено суперечності щодо наявності в кожної територіальної общини власного бюджету. Теоретично відповідно до ст. 143 Конституції України [12] територіальні общини села, селища, міста підтверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їхнє виконання. Але ця норма законодавства на сьогодні не виконується, головним чином, через невеликі розміри сіл, кількість населення в яких незначна і відповідно великі витрати на адміністрування таких потенційних бюджетів. На початку 2001 р. в Україні нараховувалося 28 775 сіл, і формування для кожного села окремого самостійного бюджету є недоцільним із позицій керування як фінансовими ресурсами, так і територіями в цілому [14]. Вирішення даної суперечності можливе за рахунок реформування територіально-адміністративного устрою країни, з урахуванням економічних, історичних, соціальних особливостей за принципом доцільності і максимальної економії. Первинною ланкою відповідно бюджетному устрою України в системі місцевих бюджетів є бюджети міст, районів у містах, сіл, селищ [4]. Вони несуть основний тягар витрат місцевого самоврядування. Обласні і районні бюджети забезпечують утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення загальних інтересів територіальних общин, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання територіальних общин сіл, селищ, міст відповідно обласного і районного значення [3]. Особливістю місцевих бюджетів на рівні областей і районів є часткове формування їх за рахунок коштів Державного бюджету України. Для цього в Державному бюджеті передбачаються відповідні дотації [4]. Функції і завдання, що покладаються на державні органи й органи місцевого самоврядування, обумовлюють співвідношення між державним і місцевими бюджетами. Існує два підхода до регіональної децентралізації та міжрегіональної солідарності [16]. Перший є характерним для США, другий – для країн Євросоюзу. Сутність першого полягає в тому, що місцеві органи влади значною мірою забезпечені власними джерелами фінансування, а частка федерального бюджету в їх фінансування невизначна. Підкреслюючи позитивний вплив децентралізації на темпи економічного розвитку Осунг Кван вважає, що децентралізація сприяє створенню сприятливого клімату для місцевого бізнесу [18]. Крім того, виникнення фіскальної міжрегіональної конкуренцї обмежує зростання нераціональних витрат місцевих органів влади. Аргументом проти фіскальної незалежності місцевих органів влади вважається те, що перерозподіл капіталів і людських ресурсів на міжрегіональному рівні має результат, у найкращому випадку, як гра із нульовою сумою. Тому мета даної статті проаналізувати становище існуючих міжбюджетних відносин і зробити пропозиції щодо покращання умов формування місцевих бюджетів. В Україні запланована частина місцевих бюджетів у консолідованому бюджеті складала в 1998–2000 р. приблизно 36 %, тобто порівняно з 1980 і 1986 роками дане співвідношення залишилося практично незмінним, а порівняно з 1990 р., із якого починається становлення України як незалежної держави, частина прибутків місцевих бюджетів у загальній структурі зведеного бюджету скоротилася на 10 %. Аналогічним є співвідношення запланованих витрат місцевих бюджетів, що знаходилися в 1998 і 1999 р. відповідно на рівні 32,44 % і 34,37 % сукупних витрату Державний і місцеві бюджети (7). Тут також констатуємо скорочення частини витрат місцевих бюджетів порівнянно з 1990 р. на 11–13 відсотків. Незважаючи на приріст у 1999

Скачати безкоштовно цей реферат: "Основні теоретичні положення формування місцевих бюджетів та їх практична реалізація в умовах трансформаційної економіки (реферат)"


Інші реферати в категорії: Фінанси, міжнародні, державні фінанси