Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Оформлення і реалізація результатів ревізії (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: Оформлення і реалізація результатів ревізії За результатами контрольних заходів з формування, виконання бюджетів та використання бюджетних коштів і в процесі проведення контролю складаються робочі, офіційні, додаткові і супровідні документи. У робочій документації фіксується отримана в процесі перевірки інформація, яка після опрацювання використовується для складання офіційних документів. Після завершення контрольного заходу робоча документація знищується особою, яка безпосередньо її склала, за винятком передбачених законодавством випадків, що регламентують її зберігання. Офіційна документація є основною частиною матеріалів контролю і включає акти, довідки та протоколи. Документування контрольних заходів і їх результатів, проведених під час аудиту ефективності виконання бюджетної програми (використання бюджетних коштів), здійснюється в аудиторському звіті. Невід'ємну частину офіційних матеріалів контролю становить додаткова документація, оформлена як додатки (найчастіше у вигляді зведених реєстрів, розрахунків, пояснень тощо), що підтверджує підсумки дослідження за окремими напрямами або процесами контрольного заходу, які зафіксовано в акті, довідці чи протоколі. Супровідна документація включає листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, суб'єктами господарювання і громадянами з питань, які стосуються результатів контрольного заходу; внутрішні документи суб'єктів державного фінансового контролю щодо розгляду або оцінки результатів контрольних заходів. За результатами контрольних заходів, здійснених органами державної контрольно-ревізійної служби, найчастіше складається акт ревізії. Наслідки перевірки оформляються довідкою, але в разі виявлення порушень чинних законодавчих і нормативних актів, зловживань, приписок, істотних недоліків у веденні обліку і звітності за результатами перевірки складається акт. При виявленні фактів недотримання учасниками бюджетного процесу установленого Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету складається протокол про бюджетне правопорушення. У тих випадках, коли за виявленими фактами необхідно вжити термінових заходів щодо усунення суттєвих порушень або притягнення до відповідальності осіб, які винні у зловживаннях, під час ревізії, не чекаючи її закінчення, складається проміжний акт, а від посадових осіб вимагаються необхідні пояснення. Ці матеріали за підписами ревізора, керівника установи і керівника бухгалтерської (фінансової) служби передаються правоохоронним органам для відповідного реагування. Проміжні акти складаються й у випадках, коли є необхідність задокументувати проведені окремі ревізійні дії. Вони підписуються ревізором, керівником, головним (старшим) бухгалтером та іншими посадовими особами. Факти, викладені в проміжних актах, включаються у зведений акт ревізії. До початку складання зведеного акта ревізії керівник ревізійної групи у строки, встановлені планом перевірки бюджетів, приймає від членів групи ревізійні матеріали. За наявності зауважень, заперечень чи пояснень до актів (довідок) особа, яка здійснює перевірку, оформляє доповідну записку на ім'я керівника ревізійної групи, в якій по кожній позиції дається обґрунтований висновок. Вона готує також обов'язкові вимоги керівникам установ, організацій та підприємств щодо усунення виявлених недоліків. Після вивчення поданих матеріалів перевірок керівник групи за необхідності дає вказівки про додаткові перевірки або уточнення питань, які потребують доопрацювання. Оформлені належним чином справи за матеріалами ревізій та перевірок, проведених у міністерствах і відомствах АР Крим, обласних, міських, районних управліннях і відділах, на підприємствах, в установах і організаціях керівники ревізійних груп передають керівникові перевірки бюджетів. До цих матеріалів додаються: • письмовий висновок щодо спірних питань; • довідка стосовно недоліків і порушень, які, на думку ревізора, доцільно включити до зведеного акта ревізії, з пропозиціями щодо конкретних заходів для їх усунення; •

Скачати безкоштовно цей реферат: "Оформлення і реалізація результатів ревізії (реферат)"


Інші реферати в категорії: Фінанси, міжнародні, державні фінанси