Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства (курсова) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Курсова робота з фінансового аналізу Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства. 1. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування. Загальна оцінка майна підприємства і джерел його формування проводиться на основі агрегованого (ущільненого) балансу. Агрегований баланс будується на основі даних форми № 1 «Баланс». Баланс підприємства дивись у додатку 1. Аналіз активу та пасиву баланса представлений у таблицях 1.1 та 1.2 Актив балансу дає можливість дати загальну оцінку майна, що перебуває в розпорядженні підприємства, а також виділити в складі майна оборотні (мобільні) і внеоборотні (іммобілізовані) засоби. Майно це основні фонди, оборотні кошти й інші цінності, вартість яких відбита в балансі. Таблиця 1.1 Аналіз активу балансу Статті На початок року На кінець року Відхилення тис. грн % тис. грн % тис. грн (+, -) темп зростання % структури % відсоткових пунктів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Майно всього 382,2 100 379,7 100 -2,5 -0,65 100 -- 1. Необоротні активи 69,2 18,1 62,40 16,43 -6,8 -9,8 36,76 1,67 2. Оборотні активи 313 81,89 317,3 83,56 4,3 1,37 -172 1,67 2.1 Запаси 46,5 12,16 99,1 26,09 52,6 113,11 -2104 13,93 2.2 Дебіторська заборгованість 60 15,69 267,1 70,34 207,1 345,1 -8284 54,65 2.3 Поточні фінансові інвестиції -- -- -- -- -- -- -- -- 2.4 Витрати майбутніх періодів 0,6 0,15 1,6 0,42 1 166,66 -40 0,27 2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти 205,9 53,87 20,1 5,29 -185,8 -90,23 7432 48,58 З представленого аналізу активу балансу видно, що загальна вартість майна підприємства зменшилася за звітний рік на 2,5 тис. грн. або на -0,65%. Зменшення майна підприємства року можна охарактеризувати як негативне, тому що спад відбувся за рахунок росту власних засобів, а точніше за рахунок росту прибутку підприємства. Рост валюти балансу може свідчити про розширення господарської діяльності підприємства. Зростання валюти балансу зв’язане з ростом оборотних активів на 78,34%, необоротних активів на 44,39%. Підприємство має «легку» структуру активів бо доля необоротних активів складає менш ніж 40% від всієї величини активів підприємства. Це свідчить про мобільність майна підприємства. На кінець року доля необоротних активів знижується, що свідчить про прискорення їх обертаємості. На підприємстві збільшились запаси. Це може свідчити з одного боку про намагання підприємства збільшити свою стабільність, але також може свідчити про те, що частина оборотних активів не була використана у виробництві. Суттєво зросла дебіторська заборгованість на 54,65 процентних пунктів та її зміна до загальної зміни майна склало +345,1%. Це означає проблеми у розрахунках з клієнтами, але не відбивається суттєво на фінансовому стані підприємства бо компенсується великим зростанням прибутку. Найбільш високу частку у оборотних активах мають грошові кошти та їх еквіваленти, яка складає 53,87%. Таблиця 1.2 Аналіз пасиву балансу Статті На початок року На кінець року Відхилення тис. грн % тис. грн % тис. грн (+, -) темп зростання % структури % відсоткових пунктів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Джерела майна всього 382,2 100 379,7 100 -2,5 -0,6 100 -- 1. Власний капітал 180,1 47,12 216 56,88 35,9 19,93 -1436 9,76 1.1 Статутний капітал 11,8 3,08 11,8 3,1 0 0 0 0,02 1.2 Нерозподілений прибуток 172,7 45,18

Скачати безкоштовно цей реферат: "Оцінка майна, балансу, фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності, рентабельності підприємства (курсова)"


Інші реферати в категорії: Фінанси, міжнародні, державні фінанси