Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій(реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Реферат на тему: . Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій 1.Класифікація реальних інвестицій. 2. Поняття інвестиційного проекту. Життєвий цикл проекту. 3. Склад техніко-економічного обгрунтування інвестицій. 4. Бізнес-план інвестиційного проекту. 5. Маркетингове планування. Ключеві слова Реальні інвестиції, інвестиції в нематеріальні активи, сутність інвестицій, інвестиції в НДР, капітальні вкладення, накопичення, обсяг інвестицій, норма інвестицій, життєвий цикл проекту, інвестиційна фаза, фаза експлуатації, ідентифікація, експертиза інвестиційного проекту, техніко-економічне обгрунтування, обгрунтування інвестицій, бізнес-план інвестиційного проекту, капітальні витрати, податковий план інвестиційного проекту, баланс грошових потоків, маркетингове планування, диверсифікація. Класифікація реальних інвестицій. До реальних інвестицій (інвестицій в виробничі фонди) відносяться вкладення в основний капітал виробничих підприємств та інвестиції, спрямовані на зростання матеріально-технічних запасів. Види реальних інвестицій: - інвестиції відновлення, що здійснюються за рахунок засобів фонду відновлення підприємства; - інвестиції розширення (чисті інвестиції), що здійснюються за рахунок частини національного доходу (НД) або за рахунок фонду чистого накопичення; валовими інвестиціями називаються як інвестиції оновлення, так і інвестиції розширення. Прямі інвестиції безпосередньо необхідні для реалізації інвестиційного проекту. До них відносяться інвестиції в основні (матеріальні та нематеріальні активи) та обороні засоби. Інвестиції в основні засоби включають: - придбання (або виготовлення) нового обладнання, в тому числі затрати на його доставку, установку та пуск; - модернізація діючого обладнання; - будівництво та реконструкція будівель та споруд; - технологічні установки, що забезпечують роботу обладнання; - нову технологічну оснастку та модернізацію наявного обладнання. Інвестиції в оборотні засоби передбачають забезпечення: - нових та додаткових запасів основних до допоміжних матеріалів; - нових та додаткових запасів готової продукції; - збільшення рахунків дебіторів. Інвестиції в нематеріальні активи частіше всього пов’язані з придбанням торгової технології (патенту чи ліцензії) та торгової марки. Супутніми інвестиціями являються: - вкладення в об’єкти, пов’язані територіально та функціонально з прямим об’єктом: - вкладення в об’єкти. безпосередньо технологічно не пов’язані з забезпеченням нормальної експлуатації (під’їздні шляхи, лінії електропередач, каналізація і т.п.); - вкладення невиробничого характеру, наприклад інвестиції в охорону навколишнього середовища, соціальну інфраструктуру. Інвестиції в НДР забезпечують та супроводжують проект. Це, перш за все: - матеріальні засоби (обладнання, стенди, комп’ютери та різноманітні прибори), що необхідні для проведення передпроектних досліджень; - оборотні кошти, необхідні, наприклад, для забезпечення поточної діяльності науково-дослідного інституту чи вузу на замовлення підприємства; - Ліцензії та технології; - Навчання персоналу. Капітальними вкладеннями називаються засоби, що вкладені в розширене відтворення основних фондів (ОФ). Звичайно на капітальні вкладення направляється біля 20 % НД. Капітальні вкладення відіграють важливу роль в соціально-економічному розвитку країни. Поняття інвестиційного проекту. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Поняття “інвестиційний проект” має два значення. це діяльність, яка передбачає здійснення комплексу заходів для досягнення визначеної мети. це система організаційно-правових та розрахунково-фінансових документів, що необхідні для здійснення визначених заходів, які містять опис цих заходів. Щоб виявити кращий варіант проекту, треба розглянути широке коло можливих його варіантів. Надто часто вибір якогось одного способу чи варіанта проекту робиться передчасно. Дуже корисно внести всі можливі варіанти до початкового переліку обговорюваних ідей, а потім шляхом використання логічної схеми відбору відкинути ті варіанти, які очевидно гірші. Початковий список альтернативних підходів може звузитися до кількох або одного варіанту. В міру відсіву альтернативних варіантів деталі й розрахунок кожного аспекту уточняються. Тим самим вдається уникнути надміру детальної підготовчої

Скачати безкоштовно цей реферат: "Характеристика та обгрунтування реальних інвестицій(реферат)"


Інші реферати в категорії: Фінанси, міжнародні, державні фінанси