Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Cфера фінансів - місцеві фінанси (контрольна) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КОНТРОЛЬНА РОБОТА на тему: Cфера фінансів - місцеві фінанси План І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика. Вступ. Сутність фінансів. Сфера фінансових відносин. Фінанси суб`єктів господарювання. Страхування. Склад державних фінансів. Фінансовий ринок, його структура. Висновок. ІІ. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини. Вступ. Незалежність органів місцевого самоврядування. Місцеві бюджети України. Структура доходів місцевих бюджетів. Структура витрат місцевих бюджетів. Взаємовідносини між бюджетами. Висновок. ІІІ. Література. Київ - 2003 І. Специфічні сфери фінансів, їх характеристика. 1. Вступ. Сутність фінансів. Фінанси являють досить складне багатопланове суспільне явище, яке характеризується різними сутнісними ознаками та формами прояву. Фінанси – сукупність економічних відносин, що виникають у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих грошових фондів. Використання фінансів (грошових ресурсів) становить особливу сферу економічної діяльності держави і підприємств. Провідна роль у системі фінансів належить загальнодержавним фінансам і передусім державному бюджетові, через який централізуються ресурси і здійснюється єдина фінансова політика держави. Загальнодержавні фінанси обслуговують процес розподілу та перерозподілу суспільного продукту і національного доходу в державному маштабі, в галузевому і територіальному розрізах. Фінанси підприємств і організацій (децентралізовані фінанси) функціонують всередині сфери матеріального виробництва і виходять за її межі лише тоді , коли об`єднуються із загальнодержавними фінансами. Децентралізовані фінанси становлять основу загальнодержавних фінансів оскільки останні формуються за рахунок доходів і накопичень підприємств. Сфера фінансових відносин. Фінанси являють собою досить складне суспільне явище, яке охоплює досить широку гаму обмінно-розподільних відносин, відображаючих різноманітні грошові потоки. Фінансова система розглядається з двох сторін: за внутрішньою структурою; організаційною будовою. За внутрішньою структурою: фінансова система – сукупність відносно відособлених взаємозв`язаних сфер і ланок, які відображають специфічні форми та методи фінансових відносин. За організаційною будовою: фінансова система – сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками. На підставі вищезазначеного більш детальніше зупинимося на внутрішній структурі фінансової системи, яка відображає об`єктивну сукупність фінансових відносин і є загальною для всіх країн. Вона складається зі сфер і ланок. Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. Ланка характеризує відособлену частку. Сфери фінансів: - мікрорівень - фінанси суб`єктів господарювання; - макрорівень - державні фінанси; - рівень світового господарства - міжнародні фінанси; - узагальнюючий рівень - фінансовий ринок. Вищезазначене можна висловити схематично, тобто Сфери фінансових відносин Фінансова система Світове господарство - міжнародні фінанси Макроекономіка - Державні фінанси Фінансовий ринок Мікроекономіка - фінанси суб`єктів господарювання підприємств Кожна з цих сфер має відповідне організаційне забезпечення, кожна рівнева сфера – певний склад доходів та видатків і свою специфічну схему організації фінансової діяльності, а фінансовий ринок – форми фінансових ресурсів та методи торгівлі ними. Виділення ланок – ознака наявності відособленого фонду грошових коштів або специфічних форм і методів фінансових відносин. Фінанси суб`єктів господарювання. Кожна сфера і ланка фінансової системи має відповідне призначення і специфічні ознаки. Сфера фінансів суб`єктів господарювання – призначена для забезпечення діяльності підприємств, відображає рух грошових потоків підприємств. Оскільки вони мають загальні принципи організації і методи здійснення фінансової діяльності, то це сфера не поділяється на окремі ланки. Існують особливості пов`язані з формою власності та галузевою специфікою. Обмінно-розподільні відносини, що характеризують фінанси підприємств поділяються: внутрішні відносини – характеризують грошові потоки на підприємстві, відображають процеси формування розподілу і перерозподілу його доходів. зовнішні відносини – характеризують зв`язки

Скачати безкоштовно цей реферат: "Cфера фінансів - місцеві фінанси (контрольна)"


Інші реферати в категорії: Фінанси, міжнародні, державні фінанси