Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації). 2. Міжнародний рух капіталів і глобалізація інвестицій / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з фінансів 1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації) При інфляційних процесах є вкрай важливим визначення справедливої поточної вартості цінних паперів. Для цінного папера справедливою вартістю є одне з таких значень на активному ринку цього цінного папера (подібного фінансового інструменту): середньозважене котирування цінного папера за останні п'ять робочих днів місяця на організаційно оформленому біржовому ринку; найменше з котирувань цінного папера на кількох біржах за останні п'ять робочих днів місяця; середньозважене котирування цінного папера на організаційно оформленому позабіржовому ринку цінних паперів за останні п'ять робочих днів місяця. У разі неможливості використання для визначення справедливої вартості цінних паперів жодної з наведених у цьому розділі процедур банки можуть застосовувати інші методики визначення справедливої вартості, що зазначені у внутрішньобанківському положенні. Документи, на підставі яких банки визначають справедливу вартість цінних паперів, мають подаватися на першу вимогу Національного банку України. Якщо таких документів немає, то банк має обчислити суму очікуваного відшкодування. Методика визначення суми очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери, що віднесені до портфеля на продаж Сума очікуваного відшкодування за вкладеннями в цінні папери обчислюється для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом за формулою (1), а для всіх інших цінних паперів - за формулою (2). Для пайових цінних паперів з нефіксованим доходом береться до розрахунку менша із сум - оцінна сума доходу інвестора від цінного папера, дисконтована на сім років з періодом дисконту один рік під поточну ставку KIBOR найтривалішого строку, або пропорційна частка участі інвестора в капіталі емітента: 7 Д ОВ = f ( S --------; K x r ), (1) min t = 1 1 (1 + d) де: ОВ - сума очікуваного відшкодування; S - знак суми; Д - оцінна сума доходу за цінним папером за відповідний період (місяць, квартал, рік); d - ставка KIBOR; t - кількість періодів сплати доходу (місяць, квартал, рік); К - капітал емітента; r - пропорційна частка участі в капіталі емітента. До розрахунку береться середньозважена ставка міжбанківського кредитування (KIBOR) за відповідний період. Крім того, потрібно враховувати таке: а) величиною оцінної суми доходу вважається частка в середньому чистому прибутку після оподаткування емітента за останні п'ять років (або за меншу кількість років, якщо з часу заснування емітента минуло менше ніж п'ять років або банк не має інформації про отриманий емітентом дохід у відповідному році), що пропорційна частці участі банку в статутному капіталі емітента; б) сума капіталу емітента розраховується таким чином: для підприємств (небанківських установ) - відповідно до додатка (форми N 4 "Звіт про власний капітал") до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 ( z0399-99 ) (зі змінами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692; для банків - згідно з розрахунком нормативу регулятивного капіталу (Н1), що визначений Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою постановою Правління Національного банку від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032 (зі змінами); в) якщо немає інформації про емітента, то сумою очікуваного відшкодування вважається нуль. Для всіх інших цінних паперів береться до

Скачати безкоштовно цей реферат: "1. Урахування інфляції під час визначення поточної вартості цінних паперів (акції, облігації). 2. Міжнародний рух капіталів і глобалізація інвестицій"


Інші реферати в категорії: Фінанси, міжнародні, державні фінанси