Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили (реферат) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили Особливість сучасного стану української економіки полягає в тому що процеси ринкових перетворень здійснюються в умовах затяжної кризи і збігаються у часі з необхідністю подолання значного відставання у науково-технічній сфері. А науково-технічний прогрес, як основоположний фактор сучасного економічного розвитку, передбачає своєю найважливішою умовою кардинальне вдосконалення робочої сили, покращання її характеристик на ринку праці. У теорію і практику економічного життя входять і одержують народногосподарську оцінку конкретні якісні характеристики людського фактора: кваліфікація, компетентність, а також такі особисті якості як розум, інтелект, активність, відповідальність, комунікабельність, чесність, совість і т. п. Тобто цілком реальним, структурно організованим поняттям, яке впливає на результати діяльності, стала якість робочої сили. При цьому найважливішою складовою даного поняття слід вважати кваліфікацію працівника, яка як відомо, являє собою “сукупність його загальної і спеціальної професійної освіти, необхідних знань, умінь, професійних навичок та виробничого досвіду для виконання в даних організаційно-технічних умовах певних видів робіт певної складності” [1]. В економічно розвинутих країнах світу висока якість робочої сили і відповідна їй вартість розглядаються як основна передумова досягнення інноваційного типу розвитку. В Україні поки що не створена високоскоординована та всеохоплююча система економічного регулювання процесу регіонального відтворення кваліфікованої робочої сили. Проблемам ринку праці, зокрема питанням зайнятості населення, відтворенню трудових ресурсів і робочої сили в даний час приділяється значна увага як з боку держави, так і науковцями. Результати наукових досліджень даних проблем висвітлені в працях В.В. Адамчука, Д.П. Богині, О.А. Грішнової, А.Г. Горілого, И.О. Павловської, О.В. Павловської, В.М. Петюх та інших вітчизняних і зарубіжних вчених економістів. В загальних рисах питання формування та регулювання ринку праці висвітлюються в більшості підручників з економічної теорії та економіки праці. Але незважаючи на значну кількість досліджень, питання відтворення кваліфікованої робочої сили в регіональному аспекті залишаються недостатньо вивченими. Враховуючи актуальність проблеми, метою даної статті є виєвлення основних проблем та особливостей процесу регіонального відтворення кваліфікованої робочої сили та розробка пропозицій щодо його інтенсифікації. В Хмельницький області ринок праці має ознаки трудодепресивності як у промисловому так і в аграрному секторах економіки, і тим самим формує екстремальні умови відтворення робочої сили, в тому числі і кваліфікованої. В області станом на 1 січня 2002 р. із 382727 штатних працівників, зайнятих в різних галузях економіки, 20,5 % закінчили вищі заклади освіти 1-2 рівня акредитації і 16,6 % закінчили вищі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації. При цьому досить низька частка таких працівників в сільському і лісовому господарстві, транспорті, промисловості, а саме ці галузі забезпечують економічний розвиток регіону. Слід зазначити, що при відносно високому рівні безробіття населення області (12,8 %) і рівні зареєстрованого безробіття (3,84%) у 2001 році було вивільнено працівників з підприємств, установ і організацій загальною чисельністю 7455 чол., в тому числі які займали робочі місця - 4267 чол., і які займали посади службовців - 2398 чол.. Одночасно у 2001 році попит на робочу силу становив 1584 чол., у тому числі кількість вільних робочих місць становила 978 і кількість вакансій на посади службовців становила 450.3 них кількість вільних робочих місць і вакансій в промисловості відповідно становила 513 і 130 [4]. Таким чином, хоча в області спостерігається певний рівень безробіття, в той же час постійно є

Скачати безкоштовно цей реферат: "Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили (реферат)"


Інші реферати в категорії: Економічна теорія, теорія економічних наук