Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

1. Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. 2. Концепції циклічності розвитку. 3. Крива Оукена (контрольна) / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Конотрольна робота з предмету: “Економічна теорія” 1) Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У структурі економічних циклів це пов’язано з: - впливом НТР; - активне запровадження ресурсозберігаючих технологій; - збільшення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання і сфери послуг; - часткове монополістичне планування. У загальному виді економічний цикл представляє собою результат коливання різних показників економічної активності і темпів зростання ВНП загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття. Кожен економічний цикл складається з 4 фаз. а) криза; б) депресія; в) пожвавлення; г) піднесення. а) Криза - це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є початком наступного. - вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається затоварювання і підпр-ва на склад. - скорочується обсяг виробництва; - зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються реальні доходи. - з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між виробниками; - зростає попит на позичковий капітал і збільшуються процентні ставки за кредит. б) депресія - це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва. Характерні риси: - поступово реалізуються товарні запаси; - поступово зростає сукупний попит; - скорочується попит на кредитні ресурси. в) пожвавлення - це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів виробництва. Характерні риси: - перехід до стійкого розширення виробництва; - зростання попиту на сировину, паливо, енергію; - зростання попиту на робочу силу; зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання. Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни, прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення. г) піднесення - це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і зростає високими темпами. Характерні риси: - значний приріст виробничих інвестицій; - зростання попиту на товари - розширення комерційної діяльності; - зростання ставки проценту. Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для наступної кризи. А отже і циклу. Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку. 2) Концепції циклічності розвитку Економічний розвиток відбувається нерівномірно і періоди піднесення чергуються зі спадом . Коливання економіки відтворюється як регулярний періодичний процес. Поняття економ. цикл означає – рух економіки від однієї кризи до іншої. Сучасна економ. теорія трактує як явище яке має ряд спільних моментів: - економічний цикл складається з послідовних фаз: криз і піднесень; - в 2-й половині 20-го ст. цикл розглядають як багатокомпонентний процес із малих, середніх, довгих циклів; - із середини 30-х років в теорії макроекономіки цикл розглядають як коливання, які відбуваються навколо стану рівноваги; - циклічні коливання відбуваються навколо трендової траекторії економічний зростання. - циклічність економіки треба розглядати не як недолік в економічному стані, а як спосіб саморегулювання ринкової економіки, при чому циклічний розвиток має особливість, що коли не регулювати коливання то вони

Скачати безкоштовно цей реферат: "1. Теорія економічних циклів в структурі теорій економічної динаміки. 2. Концепції циклічності розвитку. 3. Крива Оукена (контрольна)"


Інші реферати в категорії: Економічна теорія, теорія економічних наук