Категорії рефератів

Головна сторінка
Рефераты на русском
Архітектура, містобудування 177
Астрономія, авіація, космонавтика, НЛО 223
Банківська справа 824
БЖД, безпека життєдіяльності, охорона праці 738
Біологія, зоологія, ботаніка, аграрна наука 1003
Бухгалтерський облік 1941
Військова справа, ДПЮ 350
Географія економічна, регіональна економіка 1076
Географія фізична, геологія, геодезія, геоморфолог 775
Гроші і кредит 430
Державне регулювання економіки, інвестиції 1106
Дисертації, автореферати 7332
Діловодство, бібліотечна справа, архівознавство 274
Екологія, природокористування 830
Економіка підприємства 925
Економічна теорія, теорія економічних наук 653
Економічні теми (різне) 1471
Журналістика, телебачення, ЗМІ 212
Іноземна мова, реферати англійською, німецькою 1342
Інформатика, компютерні науки 1345
Історія Всесвітня 1221
Історія економічних вчень, економічна історія 206
Історія, теорія держави і права 1425
Історія України 1834
Краєзнавство, етнографія, етнологія 262
Культура, культурологія, етика, естетика 1512
Література світова, всесвітня література 575
Література українська, література України 1449
Логіка, формальна логіка, юридична логіка 161
Макроекономіка 285
Маркетинг, товарознавство, логістика, перевезення 805
Математика, алгебра, геометрія, статистика 846
Медицина, терапія, фізіологія 3552
Менеджмент 993
Міжнародні відносини, ЗЕД, міжнародна економіка 521
Мікроекономіка 149
Мовознавство, філологія 1408
Музика, теорія та історія музики 351
Народні промисли, ремеслярство 56
Народознавство 89
Наукознавство, інновації, ОНД 88
Нобелівські лауреати, біографія, фото 714
Образотворче мистецтво 185
Організація виробництва 886
Педагогіка, виховання 4648
Підприємництво 425
Політологія, політика 1195
Правознавство (різне) 5950
Психологія 1780
Реклама, паблік рілейшин, звязки з громадськістю 116
Релігія, релігієзнавство 431
Риторика, ораторське мистецтво 100
Різне. Реферати і курсові з різних напрямків 546
Розміщення продуктивних сил, РПС, регіоналістика 553
Самоврядування, місцева влада, муніципальні органи 191
Світовий ринок і торгівля 172
Соціологія, соціальна робота 605
Страхування 374
Сценарії виховних заходів, уроків, свят 1180
Твори шкільні 358
Технічні науки 1623
Трудове право України, соцзахист 193
Українознавство 1025
Фізика 758
Фізкультура, туризм, рекреація 995
Філософія 598
Фінанси, міжнародні, державні фінанси 1513
Хімія 347
Цінні папери 205
Шпаргалки 185
Для школяра

Баннерный обмен ABN

1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху е / Сторінка: 1

Скачати безкоштовно цей реферат

Контрольна робота 1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки. 4. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття. План Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Сутність селянського (фермерського) господарства. Охарактеризуйте циклічність як форму руху економіки. Охарактеризуйте суть безробіття. Назвіть причини та типи безробіття. Покажіть соціальні наслідки безробіття. 1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва Термін “конкуренція” походить від латинського слова “concurentia” в перекладі змагання. Суперництво. Конкуренція має місце між виробниками за ринком збуту товарів, між підприємцями, менеджерами та іншими особами за досягнення певної мети кожен для себе. Конкуренція – це спонукальна сила, яка змушує кожного підприємця в найкращий спосіб вести свій бізнес. Конкуренція має місце як серед продавців, так і серед продавців, так і серед покупців за найбільш вигідні умови придбання товарів та послуг. Цим конкуренція забезпечує рівноправне становище продавців і покупців, їх свободу вибору. Їхні дії на засадах конкуренції здійснюються шляхом застосування принципів створює умови для саморегуляції ринку. Конкуренція перевіряє підприємницьку діяльність на її відповідність потребам та інтересам суспільства. Конкуренція сприяє зростанню бізнесу, спонукає зниження витрат виробництва, створює умови для задоволення всіх потреб споживачів. Суть конкуренції можна описати такими функціями: а) формування рушійних сил підприємництва; б) удосконалення виробництва; в) саморегуляції ринкової системи; г) знаходження нових форм задоволення потреб споживачів. Розвиток сучасної ринкової економіки та форм господарювання спонукають розвиток різноманітних видів конкуренції. За кількісними ознаками розрізняють: внутрігалузеву міжгалузеву міжнародному Внутрігалузева являє собою суперництво підприємств однієї галузі, що випускають однакову продукцію. Вона спричинює виникнення ринкової вартості товару. Міжгалузева охоплює суперництво за сфери більш вихідного застосування капіталу. Міжнародна конкуренція свідчить про вихід продукції великих корпорацій на міжнародні ринки. За якісними ознаками конкуренцію ділять: досконала або чиста недосконала Досконала або чиста конкуренція зустрічається за умов коли велика кількість підприємців виробляють та продають однакову продукцію. Її ознаки класифікуються так: ринку діє значна кількість продавців та покупців товарів; продукція однорідна та стандартизована; відбувається мобільний рух ресурсів; повна інформованість учасників ринку; жоден з учасників не має влади над цінами та можливості їх контролювати. Недосконала конкуренція в свою чергу поділяється: монополістична олігополія чиста монополія Монополістична панує за ситуації дії на ринку великої кількості виробників. Вони створюють різні товари, але задовольняють одну потребу. Учасники мають обмежений контроль над ринковою ціною, а суперники використовують різні методи конкуренції. Олігополія створюється за панування на ринку декількох фірм, що пропонують схожі товари та послуги. Це підприємства, що ведуть виробництво в значних масштабах. На ринку, де панує олігополія створюється складність входження в галузь нових підприємств. Чиста монополія – це така ринкова ситуація, за якої існує лише один продавець, що практично все контролює сам. Щоб уникнути нечесних дій підприємців, що пригнічують конкуренцію та створюють недобросовісну конкуренцію, держава створює конструкцію, держава створює конструкцію сучасної ринкової системи господарювання з переходом від примітивної до культивованої конкуренції. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. Створення та діяльність фермерських господарств Фермерське господарство в системі народногосподарського комплексу є рівноправною формою ведення господарств поряд з державним, колективним орендованим та іншими організаціями, господарськими товариствами. Виробничо-економічні відносини селянського господарства із іншими підприємствами та організаціями

Скачати безкоштовно цей реферат: "1. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. 2. Сутність селянського (фермерського) господарства. 3. Охарактеризуйте циклічність як форму руху е"


Інші реферати в категорії: Економічна теорія, теорія економічних наук